Λαθρεµπόριο στον καφέ; Κι όµως, από τότε που επιβλήθηκε ο ειδικός φόρος αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο, όπως καταγγέλλουν οι επαγγελµατίες του χώρου, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. «Ερχονται κοντέινερ µε άσχετο φορτίο από τη Βουλγαρία και µέσα µπορεί να έχει κρυµµένη µια παλέτα µε καφέ. Ή ιδιώτες φορτώνουν τα αυτοκίνητά τους στη Βουλγαρία και µετά πηγαίνουν στα χωριά και τις πόλεις κοντά στα σύνορα πουλώντας καφέ χωρίς παραστατικά, χέρι µε χέρι, µε επιχειρηµατίες της καφεστίασης. 

Μάλιστα πολλές φορές τα προϊόντα είναι ‘‘µαϊµού’’, παρόλο που έχουν πάνω ετικέτα γνωστής µπράντας», εξηγούσε ο κ. Τάσος Γιάγκογλου της οµώνυµης ιστορικής βιοτεχνίας καφέ της Ηµαθίας. 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Ενωση Καφέ, το λαθρεµπόριο υπολογίζεται στο 10% της νόµιµης αγοράς. Η τελευταία υπολογίζεται σε 40.000 τόνους τον χρόνο. Το 60% καταναλώνεται εντός σπιτιού και το 40% εκτός. 

Στ. Μορ.