Περιθώριο 30 εργάσιμων ημερών έχει η Coca-Cola Hellas να αποσύρει τα μπουκάλια από την αγορά, τα οποία σχετίζονται με τη διαφημιστική επικοινωνία για τη συλλεκτική συσκευασία Coca Cola με θέμα την Αθήνα, και απεικονίζουν τον Παρθενώνα και τη Βουλή των Ελλήνων. 

Στην απόφαση αυτή κατέληξε χθες η δευτεροβάθμια επιτροπή του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας. Θυμίζουμε ότι η σχετική προσφυγή στην πρωτοβάθμια επιτροπή είχε γίνει από τις εταιρείες Βίκος, Έψα και Λουξ. 

Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο περιθώριο ισχύει "για όσα υλικά δεν έχει ακόμη λήξει η προθεσμία της πρωτοβάθμιας επιτροπής". Στην ουσία, οι υπόλοιπες σχετικές προθεσμίες για κάθε είδους προβολή και διαφήμιση έχουν παρέλθει (με εξαίρεση το θέμα της συσκευασίας). 

FnB