Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες επένδυση ύψους 255 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για την κατασκευή τμήματος, στο νότιο μέρος, του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σύνδεση που έλλειπε μεταξύ Λαμίας και Ξυνιάδας θα ολοκληρώσει το νότιο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου E65, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό τις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Θεσσαλίας με το κεντρικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.

Το τμήμα Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητοδρόμου εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2021.

Χ.Ψ.