«Άνοιγμα» στην προμήθεια φυσικού αερίου πραγματοποιεί η ΔΕΗ, η οποία υπέβαλε στην ΡΑΕ αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την αίτηση της Επιχείρησης για άδεια προμήθειας φυσικού αερίου, η οποία υπεβλήθη στις 13 Οκτωβρίου.

Όπως σημειώνεται στην αίτηση, η εν λόγω άδεια θα ισχύει για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου.