• Εισόδημα 74.100, φόρος 52.000!

    Πρόκειται για ένα εκκαθαριστικό του 2018. Μόλις εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Το συνολικό εισόδημα ειναι 74.100 και ο φόρος 52.019. Πρόκειται για ένα εκκαθαριστικό...