Άρης Δίπλας

  • Εχθρός εντός των τειχών…

    Διανύουμε «αισίως» την όγδοη μνημονιακή χρονιά. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, το ένα μνημόνιο αντικαθιστά το άλλο, η κρίση βαθαίνει και θίγει ευρύτερα στρώματα του...