Φώτης Λαγός

  • Από το braindrain στο braingain

    H αισιοδοξία των νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών της χώρας ολισθαίνει μπροστά στην αρτηριοσκλήρυνση της ελληνικής πραγματικότητας. Ένα ζοφερό συμπέρασμα που εξάγεται εύκολα...