Το πέρασµα του «Μίνωα» και της «Νεφέλης» προκάλεσε σοβαρές ζηµιές στις πρώιµες ποικιλίες ντομάτας όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στις περιοχές Κουρτέσι και Κάστα Κατακόλου, όπου οι πρώτες εκτιµήσεις κάνουν λόγο για απώλειες ακόµα και 50% της παραγωγής. Σε καλύτερη κατάσταση φαίνεται να είναι τα χωράφια µε µεσοπρώιµες ντοµάτες, που συγκοµίζονται τέλος Ιουλίου µε αρχές Αυγούστου, ενώ απείραχτες µοιάζουν προς το παρόν οι όψιµες που βγαίνουν τέλος Αυγούστου.

Την ίδια κατάσταση φαίνεται να αντιµετωπίζουν και οι καλλιέργειες στο ∆ήµο Κιλελέρ και Φαρσάλων της Λάρισας, µε τα χωράφια να είναι πληµµυρισµένα και οι κορµοί των φυτών να σαπίζουν.

Κι ενώ οι καιρικές συνθήκες ελλοχεύουν τον κίνδυνο να αναπτυχθούν δευτερογενώς ασθένειες και εχθροί στα ντοµατοχώραφα, τα εργοστάσια της Unilever και του Κύκνου ξεκίνησαν τις παραλαβές, µε δεσµεύσεις περί µεγαλύτερης ανοχής όσον αφορά τα ποιοτικά κριτήρια και τους µεταποιητές να είναι αρκετά επιφυλακτικοί. Στόχος τους να δουν την ποιότητα που παραλαµβάνουν και τις ποσότητες που βγάζουν και µετά να πράξουν ανάλογα.

Ελένη Δρούσκα Agrenda