Τυπικά από σήμερα 26 Φεβρουαρίου, οι παραγωγοί νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, θα μπορούν να πληρώνονται μέσα σε 60 ημέρες. Ή τουλάχιστον να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεν έχουν πληρωθεί εντός του νόμιμου χρονικού διαστήματος.

Δεκαέξι μήνες μετά την ψήφιση του νόμου 4492/2017, υπουργική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζει το πλαίσιο "λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων". 

Στην ψηφιακή υπηρεσία που κάνει πρεμιέρα σήμερα, ο παραγωγός ή/και ο μεταποιητής θα αναρτά, τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής. Μέσω της ίδιας υπηρεσίας θα ενημερώνει σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίων, εντός του διαστήματος των 60 ημερών από την παράδοση, όπως ορίζει ο νόμος.

Ωστόσο αν και η συγκεκριμένη εξέλιξη αν μη τι άλλο είναι θετική, απέχει πολύ από την υλοποίηση του μέτρου πληρωμής εντός 60 ημερών, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς. Άλλωστε όπως είναι γνωστό ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Όπως αυτές που επισημαίνονται σε άρθρο του taxheaven.gr.

Χρονοβόρες, κοστοβόρες, γραφειοκρατικές διαδικασίες και μικρή προθεσμία ενημέρωσης. Επιπροσθέτως απαιτούνται διευκρινίσεις για τους αγρότες Ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, για την περίπτωση των εκκαθαρίσεων και για τους οι πελάτες των μεταποιητικών επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο "Μητρώο Εμπόρων".

Μέσα σε όλα αυτά το υπουργείο καλεί τους παραγωγούς να υποβάλουν την αίτηση εισόδου στην παραπάνω εφαρμογή με τη χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxisnet. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, δεν υπάρχει από το 2016, στη θέση της συστάθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί

Η διαδικασία προβλέπει πως μέσα σε 25 μέρες από την επομένη που εκδόθηκε το τιμολόγιο ο παραγωγός μπορεί να καταχωρίζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία του εκάστοτε τιμολογίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή και διόρθωση.

Από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, επίσης, έως και την 60ή ημέρα, ο έμπορος έχει τη δυνατότητα να σημάνει καταχώριση με την οποία δεν συμφωνεί. Από την 61η μέχρι την 70ή ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν, διαμέσου της εφαρμογής, τις εξής δυνατότητες:

- Ο παραγωγός μπορεί να σημάνει το τιμολόγιό του σαν "μη εξοφλημένο".

- Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα, με δυνατότητα ανάρτησης σε αρχείο με τη μορφή .pdf των σχετικών παραστατικών.

Σε περίπτωση μη άρσης της αμφισβήτησης, επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία και εισηγείται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, εφόσον προηγουμένως έχει καλέσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.

Αλεξάνδρα Γκίτση capital.gr