«Αναιμικά ως ανύπαρκτα είναι τα τουριστικά αντανακλαστικά του νομού Λάρισας και γενικότερα όλης της Θεσσαλίας, όσο αφορά στον αγροτουρισμό…», δηλώνει ο προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου, Επιθεώρησης και Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Θεσσαλίας, κ. Νίκος Σαρούκος.

Μηδαμινή είναι από το 2014 η ανταπόκριση των οινοποιείων του νομού, να πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού ως επισκέψιμα, προκειμένου να ενισχύσουν την εμπορικότητά τους. Μηδαμινό ήταν και το ενδιαφέρον των αγροτών να πιστοποιηθούν, επίσης από το Υπουργείο, για επισκέψιμα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, μηδαμινό εμφανίζεται και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, υποστηρίζει ο κ. Σαρούκος, με αποτέλεσμα ο αγροτουρισμός στη Θεσσαλία να έχει μπει στον πάγο λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

Με αφορμή την πρόσφατη, κοινή απόφαση της υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου, για τη θέσπιση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού και πλαισίου λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων, όπου υποστηρίζουν ότι «ανοίγει ο δρόμος για τη δυναμική ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ελλάδα», ο κ. Σαρούκος ως προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού στην περιφέρεια Θεσσαλίας, που θα γίνει αποδέκτης της ζήτησης δικαιούχων του ειδικού σήματο, τόνισε μεν ότι αναμένεται νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθορίζει το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αγροτουρισμού, που θα έχουν το δικό τους ΚΑΔ, και παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα.

Μάλιστα, όσο αφορά στην ευθύνη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, Θεσσαλίας (ΕΟΤ) του Υπουργείου Τουρισμού, για την προώθηση αυτού του μοντέλου τουρισμού, ο κ. Σαρούκος υποστήριξε ότι «η Υπηρεσία έχει προχωρήσει ήδη σε δράσεις ενεργοποίησης των τουριστικών αντανακλαστικών σε όλη τη Θεσσαλία, προγραμματίζοντας σειρά επαφών με φορείς, όπου απευθύνεται ο αγροτουρισμός, δήμους και ιδιώτες.

«Θεωρώ ότι οι Θεσσαλοί, ή δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη την ωφελιμότητα του οινοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του αγροτουρισμού γενικότερα, ή αδιαφορούν, ή δίνουν περισσότερη σημασία σε άλλους τομείς και όχι στον τουρισμό», δηλώνει ο ίδιος και καταλήγει: «Κι όμως η Θεσσαλία, είναι μια περιοχή στη χώρα, που έχει πολλά πλεονεκτήματα για να στηρίξει την ανάπτυξη του αγροτουρισμού. Αυτό το μοντέλο τουρισμού «δένει» απόλυτα με το γεωφυσικό ποικιλόμορφο περιβάλλον της, τη γεωανθρωπολογία και την τοπική της οικονομία».

Ο κ. Σαρούκος, προκειμένου να παρουσιάσει την έλλειψη ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, ανάφερε χαρακτηριστικά ότι σε όλο τον νομό Λάρισας υπάρχει μόνο ένα πιστοποιημένο από το Υπουργείο Τουρισμού επισκέψιμο οινοποιείο (που κατέχει το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου- ΣΕΟ) και αυτό βρίσκεται στην Ελασσόνα.

Το ειδικό σήμα Αγροτουρισμού

Σύμφωνα με την πρόσφατη Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης για το ειδικό σήμα αγροτουρισμού: «Ο καθορισμός των προδιαγραφών λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και η θέσπιση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποιούμενης εθνικής και περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, με στόχο:

* την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού και εν προκειμένω την ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου,

* την ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν και αποτελούν παγκόσμια τάση,

* την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στη σύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, τον αγροδιατροφικό τομέα και τη μεταποίηση,

* τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των τοπικών παραγωγών και οικονομιών και

* την προώθηση των τοπικών προϊόντων που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν.

Η συγκεκριμένη απόφαση διαμορφώθηκε μετά από μακροχρόνια διαβούλευση και συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το συναρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και τους φορείς αγροτουρισμού, με στόχο να δημιουργηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ώστε να καλυφθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι ανάγκες της αγοράς.

Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού ιδρύονται από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κατάλυμα, μέχρι 40 κλίνες το ανώτερο, το οποίο κατάλυμα μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις αποτελούν ειδική κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων, λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα του αγροτουρισμού υποχρεούνται να αποκτήσουν Ε.Σ.Α μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού μπορούν να λάβουν αγροκτήματα, όπως επίσης και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, εφόσον έχουν προηγουμένως αποκτήσει Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, καθώς και οι αγροτικές και μεικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχει προβλεφθεί και έχει ήδη δημιουργηθεί ειδικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ικανοποιώντας πάγιο αίτημα του κλάδου».

Λένας Κισσάβου (Ελευθερία)