Κακή χρονιά και η φετινή για την βιομηχανική ντομάτα στη Θεσσαλία και αλλού. Η κατάσταση είναι δύσκολη αναφέρει ο πρόεδρος του ΘΕΣΤΟ Χρήστος Σουλιώτης που αριθμεί 400 παραγωγούς.

Ο ίδιος πάντως τονίζει, μιλώντας στην εφημερίδα Agrenda, ότι έχει βρει κοινό τόπο με τους βιομήχανους και οι µεταποιητικές µονάδες του κλάδου κάνουν πολλά απ’ όσα µπορούν για να απορροφήσουν µέρος της ζηµιάς που έχει γίνει στα ντοµατοχώραφα.

Οι µεταποιητές, µε πρώτο τον Νοµικό, έχουν καταλάβει ότι αν αυτή τη δεύτερη χρονιά που η ντοµάτα ταλαιπωρείται δεν βάλουν πλάτη, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει καλλιέργεια βιοµηχανικής ντοµάτας στη χώρα. Ορισµένοι µάλιστα συνδέουν το όλο ζήτηµα και µε την κλιµατική αλλαγή, καλλιεργώντας την εντύπωση ότι στη χώρα µας η βιοµηχανική ντοµάτα θα είναι η πρώτη που  θα πληρώσει το «µάρµαρο». Σ’ αυτή την περίπτωση, τελειώνουν βέβαια µαζί της και οι παραδοσιακοί ντοµατάδες του χώρου. Είναι εποµένως κάτι που κανείς δεν το θέλει.

Εκεί που ο Σουλιώτης δεν βρίσκει ευήκοον ους, είναι στην πλευρά της διοίκησης. του ΕΛΓΑ και του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δείχνουν να έχουν µεγάλες σκοτούρες φέτος για να ασχοληθούν σοβαρά µε την υπόθεση της βιοµηχανικής ντοµάτας. “Για τις ζηµιές στα σταφύλια της Κορίνθου π.χ., προσήλθαν οµαδικώς Αποστόλου, Κασίµης και Κουρεµπές, µιας και πρόκειται για την «πατρίδα» των δύο τελευταίων. Στη Λάρισα, το ∆οµοκό και την Αµαλιάδα για τη βιοµηχανική ντοµάτα δεν πάτησε κανείς από τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας”.

Τις επόµενες ηµέρες µε πρωτοβουλία του ΘΕΣΤΟ και του Σουλιώτη, πρόκειται να συναντηθούν όλοι οι εκπρόσωποι Οµάδων Παραγωγών που δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανική ντοµάτα, προκειµένου να εξετάσουν από κοινού το ζήτηµα και να διεκδικήσουν όλοι µαζί και δυναµικά την στήριξη της Πολιτείας.

Ζ.Η.