Υποχώρηση κατέγραψαν τον Δεκέμβριο οι τιμές των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Δεκεμβρίου 2016 εμφάνισε οριακή μείωση κατά 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2015, έναντι οριακής αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2015 προς το 2014.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2016, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών τον Δεκέμβριο ενισχύθηκε κατά 2,6%, έναντι ανόδου 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2015.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2015, σημείωσε μείωση 1,5%, έναντι αύξησης 4,8%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Αντίθετα, τον Δεκέμβριο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία ενισχύθηκε κατά 1,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2015, έναντι υποχώρησης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2015 προς το 2014.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2016, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών σημείωσε μικρή άνοδο κατά 0,9%, έναντι υποχώρησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2015.

Τέλος, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2015, παρουσίασε μείωση 1,6%, έναντι πτώσης 2,2%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.