Μια από τις πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις εξυγίανσης σε επιχείρηση, πέτυχε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, η οποία προβλέπει μάλιστα άμεση διαγραφή υποχρεώσεων ύψους 8,5 εκ. ευρώ.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε την Τετάρτη από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρικάλων ρυθμίζει υποχρεώσεις συνολικού ύψους 34,7 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η διαγραφή του 80% των απαιτήσεων ύψους 8,5 εκατ. ευρώ της πρώην Αγροτικής Τράπεζας και “δοσοποιείται” η αποπληρωμή του εναπομείναντος κεφαλαίου σε διάστημα δέκα χρόνων. Προβλέπεται ακόμη η αποπληρωμή σε μία δεκαετία και η λήψη περιόδου χάριτος ενός έτους, ποσού της τάξης των 17 εκατ. ευρώ προς την τράπεζα Πειραιώς, όπως και η αποπληρωμή των ασφαλιστικών ταμείων σε διάστημα 12 μηνών.

Η ΕΑΣ εκτιμά ότι από το δεύτερο έως και το δέκατο χρόνο της περιόδου ισχύος της συμφωνίας εξυγίανσης θα παρουσιάσει, κατά μέσο όρο, ρυθμό αύξησης πωλήσεων περίπου 5%. Προβλέπει ακόμη ότι ο ρυθμός αύξησης κόστους θα διαμορφωθεί, κατά μέσο όρο, σε 8%, ενώ τα EBITDA, όπως εκτιμά, θα ενισχυθούν σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ σε μία δεκαετία.

Η ΕΑΣ Τρικάλων, που ελέγχει με πλειοψηφικό ποσοστό τη συνεταιριστική βιομηχανία γάλακτος Τρίκκη,   δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση βαμβακιού, στην εμπορία φυτοφαρμάκων, στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης και ελέγχει τη βιομηχανία ζωοτροφών Agroviz, όπως και την οξοποιία Μετέωρα (που παράγει το ομώνυμο ξύδι).

Σημειώνεται ότι την υπόθεση της ΕΑΣ Τρικάλων, που έχει μετονομαστεί σε Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων, χειρίστηκε η Έλενα Βενιζέλου εταίρος της δικηγορικής εταιρείας "Σεραφείμ Σωτηριάδης και Συνεργάτες”.