Ελαφρά κάμψη των πωλήσεων και μείωση των περιθωρίων κέρδους της, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η εταιρεία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόσπορου, βαμβακέλαιου και εμπορίας δημητριακών «Κωνσταντίνος Β. Μάρκου», συγγενική της Λαρισινής ΒΙΟΛΑΡ χωρίς πάντως μετοχική σχέση.

Η επιχείρηση, που εδρεύει στην Λειβαδιά και απασχολεί περίπου 40 εργαζόμενους, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 είχε έσοδα 57,8 εκατ. ευρώ έναντι 61,05 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 5,3% (-3,2 εκατ. ευρώ). 

Το 45,1% των εσόδων της (26,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων και υποπροϊόντων και το υπόλοιπο 54,9% (31,7 εκατ. περίπου ευρώ) από τις εμπορικές δραστηριότητές της και την παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν μόνο κατά 0,4%. Επίσης, το 3% περίπου των εσόδων της (1,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συγγενική επιχείρηση.

Η «Κωνσταντίνος Β. Μάρκου» ασχολείται με την παραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόσπορου και ακατέργαστου βαμβακέλαιου. Εκτός του εκκοκκιστηρίου της Λιβαδειάς, διαθέτει ανάλογη μονάδα στο Κλοκωτό Τρικάλων. Συγχρόνως, εμπορεύεται δημητριακά αντλώντας από τη δραστηριότητα αυτή μέρος των εσόδων της.

Οι εξαγωγές της φτάνουν σε ποσοστό 85%. Μάλιστα έχει στο ενεργητικό της μακρά παράδοση εξαγωγών σε Αίγυπτο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν και Τουρκία.