Η  ΓΑΙΑΟΣΕ με αφορμή το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί για το θέμα του Εμπορευματικού Κέντρου στο Βόλο, μετά την ανακοίνωση ότι επίκειται δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στη Λάρισα, πήρε θέση επί του θέματος με ανακοίνωση που υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος Αθ. Σχίζας, τονίζοντας τα εξής:

«Η ΓΑΙΑΟΣΕ ως διαχειριστής της ακίνητης σιδηροδρομικής περιουσίας αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται αποκλειστική και μόνο την περιουσία αυτή.

Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσει και υλοποιεί Εμπορευματικά Κέντρα με την συμμετοχή ιδιωτών μέσω συμβάσεων παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο σε εκτάσεις τις οποίες διαχειρίζεται και όχι σε ευρύτερες. Ειδικά για την επιλογή- πρόταση ανάπτυξης Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή της Λάρισας, συνέτεινε το γεγονός ότι διαθέτει έκταση περίπου 400 στρεμμάτων πλησίον της Γυρτώνης. Όσον αφορά την ανάπτυξή του, η ΓΑΙΑ ΟΣΕ το έχει σε ένα πρώιμο στάδιο διερευνώντας τόσο την αναγκαιότητα της δημιουργίας του όσο και της βιωσιμότητάς του. Η προσέγγιση για την ενδεχόμενη λειτουργία του είναι ότι, θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα της περιοχής για το λόγο και μόνο ότι δεν υπάρχει διασύνδεση με κάποιον κοντινό υποδοχέα εμπορευμάτων όπως ένα λιμάνι.

Σχετικά με το εμπορευματικό κέντρο του Βόλου, χωροθετημένο από το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο του 2003, αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και παρουσιάζει άλλες δυνατότητες και άλλες χρήσεις , διότι από στρατηγικής άποψης συνδέεται άμεσα με την λειτουργία του λιμανιού του Βόλου και προφανώς έχει υπερτοπικό χαρακτήρα.

Τα δύο αυτά Κέντρα, ένα με αγροτικά προϊόντα στην περιοχή της Λάρισας και το άλλο με εμπορευματικό χαρακτήρα στην περιοχή του Βόλου, χωρίς η λειτουργία του ενός να αναιρεί την λειτουργία του άλλου, μπορούν να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες ενότητες παράγοντας ένα ενιαίο έργο όταν συνδεδεμένα μέσω του σιδηροδρόμου με την υπόλοιπη χώρα.

Αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο τρόπος χρηματοδότησης τους είναι εντελώς διαφορετικός. Το Κέντρο της Λάρισας θα γίνει με τη διαδικασία σύμβασης παραχώρησης και θα απαιτήσει ιδιωτικά κεφάλαια, το δε κέντρο του Βόλου ως περιφερειακός σχεδιασμός πιθανόν να απαιτήσει δημόσιες επενδύσεις.

Η ΓΑΙΑ ΟΣΕ θα συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή συνδράμοντας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη, ολοκλήρωση και τη δημιουργία αυτών των  Εμπορευματικών Κέντρων.

Σχετικά με την τοποθέτηση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας ως προς το ζήτημα αυτό, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένο σχέδιο ως προς το εμπορευματικό κέντρο αγροτικού- εφοδιαστικού χαρακτήρα στη Λάρισα, το οποίο προφανώς όταν θα καταρτιστεί θα περιλαμβάνει συνολικές διευθετήσεις των θεμάτων που απασχολούν την πόλη.

Ο σχεδιασμός ως προς το Εμπορευματικό Κέντρο του Βόλου, όπως έχει χωροθετηθεί από το περιφερειακό πλαίσιο χωροτακτικού σχεδιασμού του 2003 παραμένει ως έχει. Θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα βοηθούσε με τον οποιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία και των δύο αυτών Κέντρων».