Η Sonae Sierra,μητρική εταιρεία του City Fashion Outlet στη Λάρισα, εξακολουθεί να εστιάζει στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακύκλωσης κεφαλαίου και ανάπτυξης των υπηρεσιών και των υπό εξέλιξη έργων της, καταγράφοντας σταθερά αποτελέσματα σε λειτουργικό επίπεδο και δυναμική ανακύκλωση κεφαλαίου.

Το 2018 η Sonae Sierra προέβη στην πώληση εμπορικών κέντρων Μεικτής Αξίας  ύψους σχεδόν €600 εκατομμυρίων, επιτυγχάνοντας σημαντικά κέρδη. Παράλληλα, αυξήθηκαν τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του κλάδου των υπηρεσιών της κατά 11% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι και πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις άνω των €165 εκατομμυρίων στην επέκταση έργων όπως το NorteShopping, σε  εκπτωτικά κέντρα (outlets) στην Ισπανία (Malaga Designers Outlet) και στην Ελλάδα (Fashion City Outlet), και σε ένα νέο εμπορικό κέντρο στην Κολομβία που εγκαινιάσθηκε στις 19 Φεβρουαρίου.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) της Sonae Sierra αυξήθηκαν κατά 3,0%, αποτυπώνοντας τη βελτιωμένη απόδοση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στην Ευρώπη και τη Βραζιλία, καθώς και την ενίσχυση του κλάδου των υπηρεσιών, ο οποίος κατέγραψε αύξηση των κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) κατά 11%. Αυτή η εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς η αύξηση των κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) επηρεάστηκε από τη συναλλαγματική ισοτιμία του ρεάλ Βραζιλίας και τις πωλήσεις του 2017. Λαμβανομένων υπόψη όμοιων δεδομένων και συνθηκών (LfL), τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 5,5% το 2018.

Στο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο της Sonae Sierra, οι πωλήσεις των μισθωτών αυξήθηκαν κατά 2,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Η Ισπανία και η Ρουμανία κατέγραψαν ιδιαίτερα εντυπωσιακή αύξηση στις πωλήσεις, κατά 10,8% και 11,5% αντιστοίχως, λόγω της επέκτασης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ισπανία και της απόδοσης του Parklake στη Ρουμανία. Λαμβανομένων υπόψη όμοιων δεδομένων και συνθηκών (LfL), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,3% στην Ευρώπη, χάρη στη δυναμική απόδοση που επιτεύχθηκε στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στη Ρουμανία, όπου καταγράφηκε αύξηση 3,1%, 5,5% και 11,5%, αντιστοίχως.

Το ποσοστό πληρότητας στην Ευρώπη διατηρήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα, με την Πορτογαλία να καταγράφει ποσοστό πληρότητας 99,1% έναντι του 97,1% που καταγράφηκε πανευρωπαϊκά. Στη Βραζιλία, το ποσοστό πληρότητας αυξήθηκε από 92,5% σε 93,4%.

Τα έμμεσα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €43,6 εκατομμύρια, ως αποτέλεσμα των κερδών που προέκυψαν από τις πωλήσεις κατά το 2018 και από την έναρξη λειτουργίας του εκπτωτικού και ψυχαγωγικού κέντρου Fashion City Outlet στην Ελλάδα, της αύξησης των αποτιμήσεων των επενδυτικών ακινήτων μας, και των υψηλότερων αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων.

Η Sonae Sierra συνεχίζει να δρα προληπτικά για τη διαχείριση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. Το 2018 η εταιρεία αναχρηματοδότησε πλήρως τραπεζικό δανεισμό  συνολικού ύψους περίπου €1 δισεκατομμυρίου, μειώνοντας το μέσο κόστος δανεισμού κατά 30 μονάδες βάσης στο 3,5%.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της Sonae Sierra διαμορφώθηκε στο €1,5 δισεκατομμύριο, καταγράφοντας αύξηση 1,6% παρά τη διανομή μερίσματος και τις αρνητικές συνέπειες της υποτίμησης του ρεάλ Βραζιλίας. Εξαιρουμένων των αρνητικών συνεπειών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες λόγω του ρεάλ Βραζιλίας, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε κατά 3,7%.

Το 2019, η εταιρεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει επιλεκτικά την πολιτική ανακύκλωσης κεφαλαίου, υλοποιώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης των πιο εμβληματικών επενδύσεών της στην Ιβηρική Χερσόνησο, και θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της.

Ανακύκλωση Κεφαλαίου και Έργα σε Εξέλιξη

Εξαγορά του υπολοίπου 50% του εμπορικού κέντρου Park Lake στη Ρουμανία

Μερική ή πλήρης πώληση των εμπορικών κέντρων Coimbra Shopping και Serra Shopping στην Πορτογαλία και των εμπορικών κέντρων GranCasa, Max Centre και Valle Real στην Ισπανία

Έναρξη λειτουργίας του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet στην Ελλάδα

Σημαντική πρόοδος στην επέκταση των εμπορικών κέντρων NorteShopping στην Πορτογαλία, Jardin Plaza στην Κολομβία και Designer Outlet στην Ισπανία

Η Sonae Sierra συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίου της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια του 2018. Τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας σύστασης κοινοπρακτικού σχήματος για την εξαγορά τριών εμπορικών κέντρων στην Ισπανία, συνολικής αξίας €485 εκατομμυρίων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο κοινοπρακτικός εταίρος της εταιρείας θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 87,5%, ενώ η Sonae Sierra θα κατέχει το υπόλοιπο 12,5% και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης.

Το επενδυτικό σχήμα Ores Socimi, το οποίο διαχειρίζεται ο βραχίονας Υπηρεσιών Διαχείρισης Επενδύσεων της Sonae Sierra, εξακολούθησε να καταγράφει ικανοποιητικούς ρυθμούς ως προς τις επενδύσεις του με την εξαγορά 18 ακινήτων το 2018, επενδύσεις συνολικής αξίας περίπου €174 εκατομμυρίων.

Η Sonae Sierra συνέχισε με επιτυχία την υλοποίηση των υπό εξέλιξη έργων της το 2018. Το νέο εκπτωτικό και ψυχαγωγικό κέντρο Fashion City Outlet στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί συνεργασία της Sonae Sierra με την Bluehouse Capital και εκτείνεται σε 20.000 τετραγωνικά μέτρα, άνοιξε τις πύλες του στις 15 Νοεμβρίου. Προχώρησαν, επίσης, οι εργασίες κατασκευής του Jardín Plaza Cúcuta στην Κολομβία, ενός έργου που πραγματοποιείται από κοινοπρακτικό σχήμα της Sonae Sierra και της Central Control.

Η συνολική επένδυση για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται στα €52 εκατομμύρια και η μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια φθάνει στα 40.000 τετραγωνικά μέτρα για 180 καταστήματα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης. Το κέντρο άνοιξε τις πύλες του στις 27 Φεβρουαρίου 2019. Επιπλέον, οι εργασίες κατασκευής του McArthurGlen Designer Outlet Malaga στην Ισπανία συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Το έργο, που πραγματοποιείται από κοινοπρακτικό σχήμα με συμμετοχή 50/50 μεταξύ της McArthurGlen και του Sierra Fund, αποτελεί μια επένδυση €140 εκατομμυρίων για τη δημιουργία νέων χώρων 30.000 τετραγωνικών μέτρων για καταστήματα λιανικής. 

Businessnews.gr