Δεκτή έκανε ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας τροπολογία του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Θεοχάρη για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή σε εισηγμένες εταιρείες. Την τροπολογία υπογράφουν επίσης οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γ. Κατσιαντώνης, Στ. Παναγούλης και ο Γ. Αμυράς του Ποταμιού.

Με την τροπολογία προτείνεται η αλλαγή της διαδικασίας του ορισμού του ορκωτού ελεγκτή από τους μετόχους οι οποίοι έχουν εκτελεστική εξουσία που πηγάζει από τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. 

«Σκοπός της προσθήκης του εν λόγω εδαφίου είναι να αποφευχθούν φαινόμενα, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν σε πρόσφατες υποθέσεις εισηγμένων εταιρειών, όπου ο ελεγχόμενος μπορεί να ψηφίσει για τον ορισμό του ελεγκτή του» τονίζεται στην τροπολογία.