Προβληματισμός επικρατεί στην αγορά των παραγωγών τσίπουρου, ειδικά στη Θεσσαλία, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκρινε παράνομη ως προς το δίκαιό της την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για την παραγωγή των δύο ελληνικών ποτών.

 Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το ενδεχόμενο εφαρμογής μειωμένων συντελεστών δεν πρέπει να οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και, μολονότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ή απαλλαγές για ορισμένα προϊόντα, αυτό δε σημαίνει ότι μια εθνική παράδοση μπορεί αφεαυτής να απαλλάξει τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις που υπέχουν από το δίκαιο της Ένωσης. Ερωτηματικό ο χρόνος εκτέλεσης 

Όπως δήλωσε στο FOODReporter ο διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, Θεόδωρος Γεωργόπουλος, η απόφαση πρέπει να εκτελεστεί, αλλά το θέμα είναι το πότε. Ο χρόνος εκτέλεσης της απόφασης υπόκειται στην ευχέρεια του κράτους μέλους, όμως δεν ενδείκνυται να καθυστερήσει, καθώς αν κριθεί ότι η καθυστέρηση είναι μη θεμιτή, τότε υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής προστίμων ή ποινικής ρήτρας. Όπως εξήγησε ο ίδιος, από νομοτεχνικής άποψης η εκτέλεση της απόφασης είναι πολύ απλή υπόθεση, ειδικά εφόσον η Βουλή λειτουργεί κανονικά μετά τις εκλογές. 

Ο κίνδυνος της μαύρης αγοράς 

Ο Φώτης Σπυρόπουλος (Spyropoulos Family) επεσήμανε πως ήδη οι διήμεροι παραγωγοί πληρώνουν μικρότερο φόρο και αυτό το εκμεταλλεύονται πολλοί, εκτιμώντας πως ενδεχόμενη αύξηση του φόρου μπορεί να διογκώσει το παράνομο τσίπουρο στην αγορά, μία εξέλιξη που θα έπληττε τους νόμιμους παραγωγούς. Αντίστοιχη είναι και η εκτίμηση του Θ. Γεωργόπουλου, ο οποίος τόνισε πως, αν εφαρμοστεί η απόφαση, θα μιλάμε για άμεσο διπλασιασμό του φόρου στο εμφιαλωμένο τσίπουρο, και με δεδομένο το πρόβλημα των ελέγχων στην αγορά, είναι ορατός ο κίνδυνος να περάσει στην παρανομία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής, όπως έγινε αντίστοιχα με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί. Ριζική αναμόρφωση του καθεστώτος 

Ο κ. Γεωργόπουλος τόνισε πως το τρέχον καθεστώς στην αγορά είναι ήδη στρεβλό και απαιτείται μία ριζική αναμόρφωσή του. Όπως εξήγησε, το ζήτημα πρέπει να λυθεί με υγιείς όρους για τον ανταγωνισμό, ώστε να μην υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός από προϊόντα με χαμηλότερο συντελεστή, και να γίνει ένα «νοικοκύρεμα», ώστε ο καταναλωτής να μην πηγαίνει στα πολύ φθηνά αποστάγματα. 

Μία άλλη λύση, κατά τον ίδιο, θα ήταν να μειωθούν συνολικά οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. 

Ριζική αναμόρφωση του καθεστώτος

Ο κ. Γεωργόπουλος τόνισε πως το τρέχον καθεστώς στην αγορά είναι ήδη στρεβλό και απαιτείται μία ριζική αναμόρφωσή του. Όπως εξήγησε, το ζήτημα πρέπει να λυθεί με υγιείς όρους για τον ανταγωνισμό, ώστε να μην υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός από προϊόντα με χαμηλότερο συντελεστή, και να γίνει ένα «νοικοκύρεμα», ώστε ο καταναλωτής να μην πηγαίνει στα πολύ φθηνά αποστάγματα. Μία άλλη λύση, κατά τον ίδιο, θα ήταν να μειωθούν συνολικά οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Σπύρος Πιστικός