Με την ανάληψη συγκεκριμένων γραφειοκρατικού χαρακτήρα διαδικασιών, που εμπλέκουν ακόμη και την Πολεοδομία και με το ρίσκο της… μη συγκατάθεσης της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών, κατά παρέκκλιση αντίθετων διατάξεων που μπορεί να περιλαμβάνονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, θα μπορούν από τον ερχόμενο μήνα οι ιδιοκτήτες της Θεσσαλίας να αυτονομηθούν από την κεντρική θέρμανση του κτιρίου και να βάλουν φυσικό αέριο ή άλλο ενεργειακό σύστημα. 

Η ειδική διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος για τη δόμηση και τα αυθαίρετα, ενόψει μάλιστα και της έναρξης της χειμερινής περιόδου, λύνει ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα, λόγω των τριβών που δημιουργούνται μεταξύ των ενοίκων πολυκατοικιών, ορίζοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις μετάβασης από το κεντρικό σε αυτόνομο σύστημα θέρμανσης. 

 Πρωτίστως να θυμίσουμε πως τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον νόμο 4447 το ΥΠΕΝ άνοιξε τον δρόμο για την αυτονόμηση μεμονωμένων διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, χωρίς να χρειάζεται η έγκριση των υπόλοιπων ιδιοκτητών.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος νόμος δεν καθόριζε αν (και με ποιον τρόπο) το διαμέρισμα θα συνέχιζε να επιβαρύνεται από τα έξοδα της κεντρικής θέρμανσης, οπότε η ρύθμιση έμεινε ανεφάρμοστη. Από τότε τόσο η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Λάρισας όσο και η Πανελλήνια Οργάνωσή τους (ΠΟΜΙΔΑ) είχαν προειδοποιήσει πως όσοι ιδιοκτήτες βιαστούν και αυτονομηθούν, θα εμπλακούν σε δικαστικές περιπέτειες καθώς κανείς δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς θα ισχύσει. Και κυρίως γιατί δεν προέβλεπε καμιά διαδικασία απόφασης γενικής συνέλευσης ή έστω ενημέρωσης της διαχείρισης για την «ανεξαρτητοποίηση» κάποιας ιδιοκτησίας από την κεντρική θέρμανση. Συνεπώς, όπως υποστήριζαν η τότε ρύθμιση ήταν απόλυτα προβληματική, αμφισβητήσιμη και νομικά έωλη. Πράγματι, αν και το ενδιαφέρον για αυτονόμηση των διαμερισμάτων στη Λάρισα ήταν μεγάλο, με την ΕΠΑ Θεσσαλίας να παρακολουθεί το θέμα από κοντά προσδοκώντας «έκρηξη» νέων συνδέσεων, ο νόμος δεν βρήκε εφαρμογή στην περιοχή μας. 

Τώρα το Υπ. Περιβάλλοντος επανήλθε, αναθεώρησε τον νόμο και όρισε νέα διαδικασία και συγκεκριμενοποίησε τις προϋποθέσεις για την αποσύνδεση των διαμερισμάτων από την κεντρική θέρμανση των πολυκατοικιών.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

 Έτσι όσοι πλέον θέλουν να αυτονομηθούν πρέπει να γνωρίζουν επιγραμματικά ότι: 

 * Δεν χρειάζονται πλέον την απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, το 50% +1 δηλαδή που ίσχυε. Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση πάρει αρνητική απόφαση τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να αυτονομηθεί με δική του δαπάνη.

* Θα συμμετέχουν μόνο σε έκτακτες δαπάνες για τη συντήρηση του κεντρικού καυστήρα. Θα απαλλάσσονται μεν από το σύνολο των δαπανών καυσίμου της κεντρικής θέρμανσης αλλά θα συμμετέχουν στις υπόλοιπες δαπάνες συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Η συμμετοχή αυτή θα αντιστοιχεί στο ποσοστό που τους αναλογεί. 

* Αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη και το έργο της αποσύνδεσης.

 * Πρέπει να μονώσει τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που περνούν από το διαμέρισμά του, χωρίς να θίγει τη θέρμανση των υπολοίπων.

* Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος χρειάζεται πολεοδομική άδεια και ο απαιτούμενος εξοπλισμός τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.

* Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, την αποσύνδεση, τον τρόπο που θα περάσουν οι σωλήνες, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πόσο χρόνο θα διαρκέσουν.

 Επί της ουσίας με τις νέες ρυθμίσεις και την αναθεώρηση του νόμου, όποιος θέλει να αυτονομηθεί μπορεί πλέον να το κάνει. Ανεξάρτητα από το ποσοστό συνιδιοκτησίας της πολυκατοικίας, κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή την αποσύνδεση μεμονωμένης ιδιοκτησίας από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. 

 Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής ή εάν αυτός καθυστερήσει τη σύγκληση της συνέλευσης εντός 30 ημερών, τότε συγκαλεί ο ίδιος τη συνέλευση. Σε περίπτωση που η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί την αυτονόμηση του διαμερίσματός του δικαιούται να προβεί με δική του δαπάνη στην αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του, μονώνοντας τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται, αρκεί να μην θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των άλλων. Θεσπίζεται μάλιστα η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και τον χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.

Παράλληλα τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και οι πολεοδομικές άδειες για την εγκατάσταση του νέου συστήματος ενώ ο σχετικός εξοπλισμός τοποθετείται εντός της ιδιοκτησίας που αυτονομείται ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ 

Πάντως και η νέα διάταξη συναντά τις δριμύτατες αντιδράσεις της ΠΟΜΙΔΑ με τον πρόεδρό της Στράτο Παραδιά να σημειώνει στην «Ε» πως πρόκειται για μια ανήθικη και άδικη ρύθμιση, που επιβραβεύει τον πλούσιο και τιμωρεί τον φτωχό. Παράλληλα οι ιδιοκτησίες που αποκόπτονται από την κεντρική θέρμανση, θα εξακολουθούν να επωφελούνται από τη θέρμανση των γειτονικών διαμερισμάτων, όταν το κεντρικό σύστημα λειτουργεί. Εν ολίγοις οι πλούσιοι θα θερμαίνονται με δαπάνες των φτωχότερων κατά τεκμήριο νοικοκυριών ενώ ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης γι΄αυτούς θα εκτοξευτεί στα ύψη, αναγκάζοντάς τους να την κλείσουν οριστικά! Η συμμετοχή στην ασήμαντη δαπάνη συντήρησης του κεντρικού καυστήρα αποτελεί πρόδηλο εμπαιγμό των υπολοίπων συνιδιοκτητών και διαβατήριο για κάθε αυθαίρετη παρέμβαση στις πολυκατοικίες, χωρίς κανένα όριο και καμιά δυνατότητα ελέγχου. Συνεπώς μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν σωστή να γίνει για πολυκατοικίες όπου δεν λειτουργεί καθόλου κεντρική θέρμανση και όχι σε λειτουργούσα. Επίσης ας μας απαντήσει κάποιος, δύο κλιματιστικά σε κάθε σπίτι αυτόνομη και ανεξάρτητη θέρμανση δεν είναι; Πώς θα αντιμετωπιστεί μια τέτοια περίπτωση;

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ

 Σε κάθε περίπτωση σε 15 περίπου ημέρες το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή θα πάρει ΦΕΚ και από τότε κάθε ένοικος μιας πολυκατοικίας θα μπορεί να αυτονομηθεί. Πέραν του κόστους αγοράς και εγκατάστασης ατομικού λέβητα, οι λοιπές παρεμβάσεις που απαιτούνται είναι ελάχιστες. Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει αυτόνομη θέρμανση θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου τεχνικού - υδραυλικού για να μετατρέψει το παλιό σύστημα κεντρικής θέρμανσης σε αυτόνομο. Ηλεκτρολογικές επεμβάσεις δεν χρειάζονται. Ενημερωτικά πάντως το συνολικό κόστος εγκατάστασης για αυτόνομη θέρμανση στα μεμονωμένα διαμερίσματα ανέρχεται από 1.500 -2.500 ευρώ περίπου και για κεντρική θέρμανση ανάλογα με την πολυκατοικία από 2.000 έως 5.000 ευρώ περίπου.

Γιώργος Νούλης (Ελευθερία)