Εκσυγχρονίζουν τις ψηφιακές τους υπηρεσίες ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της αγοράς, μέσω της συσχέτισης των επιμέρους στοιχείων, που διαθέτουν οι δύο Οργανισμοί με τα ευρήματα των επιτόπιων ελέγχων, που διενεργούν τα κλιμάκια τους προς όφελος των Ελλήνων αγροτών και των καταναλωτών. Η υλοποίηση της συνεργασίας ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου με την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο εποπτευόμενων φορέων, το οποίο υπέγραψαν αμφότεροι οι πρόεδροι των οργανισμών. 

Τι σημαίνει

Με τη συγκεκριμένη σύνδεση τα συστήματα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που θα συνεργάζονται πλέον με τις βάσεις δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι: 

• Το «Άρτεμις», η διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας καταχωρούνται στοιχεία από τις υπόχρεες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του γάλακτος και του κρέατος (παραγωγή, ισοζύγια, εμπορία, σφαγές, κ.λπ.) 

• Το «i-Agro», το πληροφοριακό σύστημα που πρόσφατα αναπτύχθηκε για την ολοκληρωμένη διαχείριση (νέα πρότυπα Agro 2) και επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση δεδομένων εφαρμογής και πιστοποίησης, που τηρούνται από κάθε πιστοποιημένη γεωργική εκμετάλλευση/επιχείρηση. 

Επιπλέον, περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση, τη δειγματοληψία και τα ευρήματα από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης και τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr