Την εξειδικευμένη επιχείρηση αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων “Αποστείρωση Α.Ε.” που διαθέτει στη Β΄ΒΙΠΕ Βόλου επιστρατεύει, μεταξύ άλλων, ο όμιλος Ελλάκτωρ, προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού.

Τα απόβλητα των νοσοκομείων, συσκευασμένα σε ειδικά κουτιά, αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικούς θαλάμους. Στη συνέχεια οδηγούνται στον κλίβανο για αποτέφρωση. Ακολουθεί ο χημικός καθαρισμός των καυσαερίων.

Η “Αποστείρωση Α.Ε.”, που πλειοψηφικά ανήκει στην θυγατρική ΗΛΕΚΤΩΡ του ομίλου Ελλάκτωρ, είναι δυναμικότητας 18 τόνων ανά ημέρα και τροφοδοτείται από ιδιόκτητο στόλο συλλογής – μεταφοράς ΕΑΥΜ και συνεργαζόμενες εταιρείες που εξυπηρετούν Υγειονομικές Μονάδες.

Ζήσης Ηρειώτης thessaliaeconomy.gr