Επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ πρόκειται να υλοποιήσει εντός του 2020 η εταιρεία συσκευασίας Lariplast, σύμφωνα με δηλώσεις  του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Τσερέπα στην ειδική έκδοση FOODReporter. Οι επενδύσεις της θεσσαλική επιχείρησης, η οποία εμφανίζεται ενισχυμένη μετά την είσοδο του Diorama στο μετοχικό της σχήμα, εκτείνονται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στη δημιουργία νέου εργοστασίου στη Λάρισα, το οποίο θα παράγει χάρτινα ποτήρια και συσκευασίες. Ο δεύτερος πυλώνας της επένδυσης αφορά επικείμενη εξαγορά που πρόκειται υλοποιήσει η Lariplast στη χώρα μας, ενώ επί του παρόντος εκπονείται το due diligence. 

Προοπτική στις ΗΠΑ και επικείμενη εξαγορά 

Αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Τσερέπας σημειώνει ότι πρόκειται για μία αγορά, η οποία εμφανίζει σημαντικές προοπτικές. Εκεί, η Lariplast δραστηριοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτή την περίοδο αξιολογεί παραγωγική επιχείρηση του κλάδου συσκευασίας, με έδρα στην Αμερική. Στόχος είναι εντός του 2019 να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση και εντός του 2020 να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις εξαγοράς, για να αποκτήσει τη δική της μονάδα. 

Στάση αναμονής στη Γαλλία 

Σε ό,τι αφορά στη Γαλλία, όπου η εταιρεία διατηρεί θυγατρική, η Lariplast επιδιώκει μελλοντικά να ενισχύσει την παρουσία της. Με δεδομένες ωστόσο τις ανακατατάξεις που επικρατούν στον τομέα της πλαστικής συσκευασίας διεθνώς, τηρεί προς το παρόν στάση αναμονής. Στο πλάνο της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση του εργοστασίου στην Ελλάδα, είναι η δημιουργία αντίστοιχης εγκατάστασης και επί γαλλικού εδάφους. 

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 2018 η εταιρεία επένδυσε 5,5 εκατ. ευρώ για την επέκταση της υπάρχουσας μονάδας στη Λάρισα με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών. Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ολοκληρωμένης χρήσης η εταιρεία κινήθηκε ανοδικά και αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων για το έτος που διανύουμε. Το 2018 η επιχείρηση είχε κύκλο εργασιών 22 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και 9 εκ. ευρώ στη Γαλλία.

Γιώργος Λαμπίρης