Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του, βάσει ανακοινώσεων που έχουν εκδώσει τα γραφεία ΟΕΥ των Ελληνικών Πρεσβειών στη Χάγη και στο Βερολίνο, ότι οι εταιρίες με τις επωνυμίες EU Business Register και DAD-Deutscher Adressdienst GmbH, παραπλανούν ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό τη δωρεάν εγγραφή τους σε ένα μητρώο επιχειρήσεων, δημιουργώντας σύγχυση με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (European Business Register).

Ειδικότερα, αποστέλλουν επιστολές / μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας από τις επιχειρήσεις τη συμπλήρωση ενός εντύπου για την εγγραφή τους σε ένα μητρώο επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια με τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού, χρεώνουν τις επιχειρήσεις με ετήσιες συνδρομές.

Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή των μελών μας έτσι ώστε:

α) εάν λάβουν σχετικές επιστολές να μην προβούν σε διαδικασία εγγραφής συμπληρώνοντας το έντυπο

β) εάν λάβουν τιμολόγια για καταβολή συνδρομής να τα αγνοήσουν.

Σχετικές Ανακοινώσεις: Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου και Γραφείο ΟΕΥ Χάγης

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora