Συνεχίζει κανονικά την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου €20 εκατ. η Ήπειρος, αυξάνοντας τς εξαγωγές, την εισκόμιση γάλακτος και τις θέσεις εργασίας, παρά τις δυσκολίες, που προέκυψαν στην ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά, εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος εξελίσσονται κανονικά οι επενδύσεις τόσο στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Άρτα, όσο και σε αυτό της Ελασσόνας, το οποίο περιήλθε στην Ήπειρος μετά τη σχετική συμφωνία με τη Δέλτα, για την παραγωγή κίτρινων τυριών.

Ο στόχος είναι να είναι και τα δύο εργοστάσια πλήρως λειτουργικά μέχρι το τέλος του χρόνου, το μεν της Άρτας με νέες γραμμές παραγωγής και συσκευασίας, το δε της Ελασσόνας με εντελώς ανανεωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό.

FnB