Προχωράει το έργο πληροφορικής Barcode που αφορά στην παρακολούθηση των πωλήσεων των έντυπων μέσων ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.). Ο μοναδικός ενδιαφερόμενος που συμμετείχε στον διαγωνισμό, η ένωση εταιρειών ΟΤΕ και SingularLogic, υπέβαλε οικονομική προσφορά 12,9 εκατ. ευρώ, η οποία και έγινε αποδεκτή τόσο από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού (22/2/2019), όσο και από την αναθέτουσα αρχή, το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας Τεχνολογίας (1/3/2019).

Η ένωση εταιρειών ΟΤΕ και SingularLogic επομένως ορίσθηκε προσωρινός ανάδοχος στον διαγωνισμό και εφόσον το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης θα οριστεί ως ο οριστικός ανάδοχος του έργου. Η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε περιέλαβε έκπτωση 17,3% από τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος είχε ορισθεί σε 15,6 εκατ. ευρώ. Το έργο είχε εγείρει μεγάλες ενστάσεις, τόσο για τη σκοπιμότητά του, όσο και για τις προδιαγραφές, τις οποίες πολλές επιχειρήσεις έχουν χαρακτηρίσει φωτογραφικές.

Δήκτης