Αναμορφώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) καθώς δύο έμπειροι τεχνοκράτες θα διαδεχτούν τα ισάριθμα μέλη που αποχωρούν.

Πρόκειται για αλλαγές οι οποίες συντελούνται ex officio. Πηγάζουν δηλαδή εκ του αξιώματος που αναλαμβάνουν οι πρόσφατα διορισμένοι από τη νέα κυβέρνηση Γενικοί Γραμματείς.

Στην πρώτη περίπτωση, ο Θάνος Πετραλιάς θα είναι ο νέος Πρόεδρος του ΟΔΔΗΧ, αφού κατέχει πλέον το νευραλγικό πόστο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής. Θέση που του δίνει και το «διαβατήριο» για την είσοδό του στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Σπηλιωτόπουλο.

Από την άλλη πλευρά, ο Βολιώτης, Χρήστος Τριαντόπουλος είναι Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έβαλε το μεταπτυχιακό τίτλο του στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (MSc) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε το διδακτορικό τίτλο σπουδών του (PhD) πάνω στην πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της εποπτείας, εκπονώντας τμήμα των διδακτορικών του σπουδών, με υποτροφία, στο London School of Economics.

Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο University of Sussex, ως visiting research fellow, και σε λοιπούς ερευνητικούς φορείς, ενώ επαγγελματικά, μεταξύ άλλων, κατείχε συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα πεδία της τραπεζικής αγοράς, των θεσμών στην οικονομία, των δημοσίων οικονομικών και της ανάπτυξης. Από το 2016 διδάσκει οικονομικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ από το 2017 διδάσκει δημοσιονομική πολιτική στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

magnesianews.gr