Μετά εκείνη της Ελασσόνας που λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά, την ίδρυση Γαλακτοκομικής σχολής ζητά και η Καλαμπάκα.

Το αίτημα κατατέθηκε ιδιοχείρως από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μετεώρων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου η οποία χθες Δευτέρα βρέθηκε στην Καλαμπάκα και επισκέφθηκε τα γραφεία του Συνεταιρισμού. 

Την Υφυπουργό υποδέχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα ο πρόεδρος Δημήτρης Κόττης έδωσε στην κυρία Τελιορίδου μια εικόνα της Παναγίας “για να την προστατεύει και να την φυλάει”.

Μετά την εικόνα ακολούθησε σχετικό υπόμνημα όπου περιλαμβάνεται και το αίτημα για την δημιουργία της Γαλακτοκομικής Σχολής.

Τα αιτήματα των συνεταιριστών έχουν ως εξής:

“Κυρία Υπουργέ

Σας υποβάλλουμε το παρακάτω υπόμνημα με τις προτάσεις και τα αιτήματά μας, όπως αυτά συζητήθηκαν λεπτομερώς στη σημερινή μας συνάντηση στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας και σας καλούμε για τις ενέργειές σας με σκοπό την υλοποίησή τους .

• Μείωση του κόστους παραγωγής, με την εφαρμογή επιδοτούμενου προγράμματος μέσω ΟΑΕΔ για την απασχόληση εργατών, στις εκμεταλλεύσεις των αγροκτηνοτρόφων, όπως συμβαίνει και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

• Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροεφόδια ,και αγροτικά μηχανήματα.

• Μείωση του αυξημένου συντελεστή φορολόγησης και του συντελεστή ασφαλιστικών εισφορών.

• Φθηνότερο Αγροτικό πετρέλαιο, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

• Αλλαγή του κανονισμού ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ ώστε να καλύπτει όλες τις ζημιές από φυσικά αίτια και επίσπευση των διαδικασιών αποπληρωμής των αποζημιώσεων.

• Επίσπευση των διαδικασιών πληρωμής των διαφόρων προγραμμάτων δασοκαλλιέργειας. (Εκκρεμούν πληρωμές από το 2015)

• Λήψη μέτρων για την απαγόρευση ή τον περιορισμό των εισαγωγών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ιδιαίτερα τις περιόδους εγχώριας συγκομιδής

• Λήψη μέτρων για τη δημιουργία Τράπεζας Γης, τόσο για τις ανεκμετάλλευτες κρατικές εκτάσεις, αλλά και αυτές που ανήκουν σε ιδιώτες μη αγρότες ή κτηνοτρόφους. (Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εύρεσης Γης για ενοικίαση, οι περισσότεροι ιδιώτες δεν τις νοικιάζουν πλέον για φορολογικούς λόγους)

• Τα διάφορα προγράμματα ( Αγροπεριβαλλοντικά -σχέδια βελτίωσης -νέοι Αγρότες , κτηνοτρόφοι-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λ.π ) να προκηρύσσονται κάθε χρόνο.

• Δημιουργία μητρώου εμπόρων -αγοραστών αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι θα διαθέτουν τα εχέγγυα, που θα διασφαλίζουν την αποπληρωμή των προϊόντων που αγόρασαν από τους αγροκτηνοτρόφους ή των Συνεταιρισμών των.

• Ενίσχυση των Συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών , ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μεταποίησης και πώλησης των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων από τούς ίδιους τούς παραγωγούς.

• Καθορισμός κατώτατης τιμής στο γάλα, τέτοιας ώστε να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να αφήνει κάποιο λογικό κέρδος.

• Συστηματικός και ενδελεχής έλεγχος των γαλακτοβιομηχανιών , για αποφυγή εισαγωγών γάλακτος ,μεταβαπτίζοντάς το τις περισσότερες φορές Ελληνικό.

• Ο οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να έχει τη δυνατότητα ουσιαστικού ποιοτικού ελέγχου του γάλακτος. Σήμερα ο έλεγχος διεξάγεται αποκλειστικά από τις Γαλακτοβιομηχανίες, με αποτέλεσμα Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.

• Στελέχωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό ικανό να ελέγχει ουσιαστικά το μηνιαίο ισοζύγιο γάλακτος που υποβάλλουν οι γαλακτοβιομηχανίες (και όχι στα χαρτιά όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις.)

• Συστηματικός έλεγχος στις γαλακτοβιομηχανίες, εάν και πόσο υπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας με τούς κτηνοτρόφους παραγωγούς ή με τις ομάδες παραγωγών και κατά πόσο αυτά τηρούνται.

• Δημιουργία Γαλακτοκομικής σχολής στην Καλαμπάκα κατ’ εξοχή κτηνοτροφική περιοχή.

• Να συνεχισθεί η προσπάθεια συνεννόησης με την Ιεραρχία για την εύρεση λύσης αξιοποίησης των ανεκμετάλλευτων μοναστηριακών εκτάσεων .

• Εναρμόνιση του νόμου περί απαγορευτικών διατάξεων βοσκή

• Λειτουργία των σφαγείων στην Καλαμπάκα.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ”

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr