H υψηλή προστιθέμενη αξία που διακρίνει την νεοφυή επιχειρηματικότητα αλλά και το πλούσιο οικοσύστημά της στην χώρα μας αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σταδιακά στην στην εξεύρεση και παροχή νέων εργαλείων χρηματοδότησης από το κράτος.

Στη χώρα μας ήδη έχει γίνει σαφές ότι η ανάπτυξη αυτής της επιχειρηματικότητας μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη όπλο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, βρίσκονται αρκετά ψηλά σε Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού μπορεί να επέφεραν ισχυρά πλήγματα στις startups σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως δυσκολία πρόσβασης σε πηγές χρηματοδοτήσεις, λειτούργησαν όμως και ευεργετικά, κατά μία έννοια, καθώς πλέον εντείνονται οι συζητήσεις για τη στοχευμένη στήριξη τους τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στην Ελλάδα ειδικότερα.

Η στρατηγική της κυβέρνησης εστιάζει στην ενίσχυση, τη δικτύωση και την εξωστρέφεια των νεοφυών επιχειρήσεων με ένα σύνολο εργαλείων, χρηματοδοτικών και μη, εκ των οποίων προτάσσεται το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, γνωστό και ως «Elevate Greece». Πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα πιστοποιείται ότι οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται, επισήμως, από την πολιτεία ως νεοφυείς, εφόσον πληρούν τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας αλλά και της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος (scalability).

Παράλληλα, δρομολογείται η παροχή φορολογικών κινήτρων σε επιχειρηματικούς αγγέλους (business angels) για την επένδυση κεφαλαίων σε νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες θα είναι εγγεγραμμένες στο Elevate Greece. Οι business angels είναι, συνήθως, ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι επιλέγουν να επενδύσουν χρήµατα αλλά και τεχνογνωσία σε νεοφυείς επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης.

Πλέον, πολλές από τις νεοφυείς επιχειρήσεις εκτιμούν πως θα αντιμετωπίσουν σύντομα προβλήματα ρευστότητας, ενώ επιπλέον θεωρούν απαραίτητη την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου τους. Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήγει έρευνα του World Business Angels Forum (WBAF), που αποτελεί σύνδεσμο όπου συμμετέχουν ιδιώτες επενδυτές (angel investors) από ολόκληρο τον κόσμο,και φέτος πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 81 χωρών.

Το 38% των συμμετεχόντων -κυρίως στελέχη startups- απάντησαν πως αντιμετωπίζουν προκλήσεις τόσο με τα οικονομικά τους όσο και με τη μείωση της ζήτησης αλλά και τη διατήρηση του προσωπικού, ενώ το 28% απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν οικονομικά ζητήματα.

Γενικότερα, η ρευστότητα και η χρηματοδότηση δείχνουν να αποτελούν αυτή την περίοδο τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τα startups παγκοσμίως. Έτσι, το 23% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως αν δεν έχουν άμεση εισροή κεφαλαίων μέσα στο επόμενο τρίμηνο, τότε δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, ενώ το 57% δήλωσαν ότι αν δεν υπάρξει εισροή κεφαλαίων τότε μέσα στους επόμενους 3-6 μήνες θα χρειαστεί να διακόψουν τη δραστηριοποίησή τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στελέχη του WBAF, πλέον είναι ορατό ότι οι επιχειρηματίες που θα πετύχουν είναι εκείνοι που θα είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, τα οποία δείχνουν ότι «παραδοσιακοί» επενδυτές που απέφευγαν χρηματοδοτήσεις σε startups, συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν ευκαιρίες στο συγκεκριμένο οικοσύστημα.

Αντιόπη Σχοινά