Επένδυση ύψους 10 εκ ευρώ για νέα γραμμή παραγωγής χάρτινων ποτηριών ετοιμάζει στο εργοστάσιο της Λάρισας η Lariplast, ως μια πολιτική ‘θωράκισης” απέναντι στη νέα αυστηρή ευρωπαϊκή οδηγία έναντι των πλαστικών προϊόντων.

Η επιχείρηση του Γιάννη Τσερέπα, στην οποία επένδυσε, αγοράζοντας πέρυσι μειοψηφικό ποσοστό αντί 5,4 εκ. ευρώ η DECA Investments του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, έχει έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα.

Ο θεσσαλικός όμιλος διοχετεύει στο εξωτερικό το 70% των προϊόντων του, με πρώτη χώρα την Ιταλία, ενώ επενδύει μέσω θυγατρικών σε Ευρώπη και Αμερική.

Κ.Τ.