Αυξημένος κατά 35 εκατ. ευρώ (ποσοστό 3,05%) είναι ο φετινός αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τις 13 περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει σχετική υπουργική απόφαση, τα κονδύλια του προγράμματος που θα διατεθούν για έργα και δράσεις των περιφερειών, ανέρχονται στο 1,180 δισ. ευρώ, έναντι 1,145 δισ. ευρώ που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός για το προηγούμενο έτος.

Από το προαναφερθέν ποσό, τα 1,020 δισ. ευρώ προέρχεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συγχρηματοδοτούμενο) ενώ τα 160 από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Σημειώνεται ότι στην περυσινή κατανομή, επίσης, το 1,020 δισ. ευρώ αποτελούσαν κοινοτικούς πόρους και τα 125 εκατ. εθνικούς. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2016 λόγω των αυξημένων αιτημάτων των περιφερειών, διατέθηκαν επιπλέον 175 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους με αποτέλεσμα το ΠΔΕ έτους 2016 για τις περιφέρειες να «κλείσει» στο 1,320 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατά πάσα πιθανότητα έως το τέλος του έτους, όπως συνέβη και πέρυσι, το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ να αυξηθεί γι΄αυτό και επισημαίνουν ότι ο προϋπολογισμός των 1,18 δισ. ευρώ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως «αρχικός».

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε εθνικό επίπεδο, το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, το 2017 θα ανέλθει στο ύψος του 1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 250 εκατ. ευρώ, ήτοι 33% έναντι του αντίστοιχου ποσού για το 2016.

Όπως είναι φυσικό, τη «μερίδα του λέοντος» λαμβάνει η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική. Στον φετινό προϋπολογισμό, έχει λαμβάνειν 229,2 εκατ. ευρώ, έναντι 221,4 εκατ. ευρώ που ήταν ο αντίστοιχος αρχικός προϋπολογισμός του 2016. Ευλόγως δεύτερη, είναι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την οποία έχουν προϋπολογισθεί 214,1 εκατ. ευρώ, έναντι 188,9 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ στα 95,4 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έναντι 92,9 εκατ. ευρώ το 2016.

Αντίθετα, μειωμένος είναι ο προϋπολογισμός για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που διαμορφώνεται στα 70,5 εκατ. ευρώ, έναντι 88 εκατ. ευρώ το 2016. Μειωμένα είναι τα κονδύλια και για την περιφέρεια Πελοποννήσου, τα οποία διαμορφώνονται στα 75,6 εκατ. ευρώ, έναντι 88,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Ομοίως και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου ο προϋπολογισμός ανέχεται στα 47 εκατ. ευρώ, έναντι 56,4 εκατ. ευρώ το 2016.

Σύμφωνα το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί για τη χώρα βασικό μέσο άσκησης πολιτικής για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου, διασφαλίζοντας την συνέργεια και την συμπληρωματικότητα με την αξιοποίηση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του πλαισίου υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων το 2016, δρομολογήθηκαν και συνεχίζονται το 2017, σχέδια δράσης προς ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, ώστε να χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα οι πλέον επιτακτικές αναπτυξιακές ανάγκες, με κύριο γνώμονα την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα των Περιφερειών να αξιολογούν και να χρηματοδοτούν τις τοπικές αναπτυξιακές τους προτεραιότητες.