Η Polytech είναι μια εταιρεία 35 ετών που εδρεύει στη Λάρισα. Δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή ολοκληρωμένων - καινοτόμων προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών στη Γενική, Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση. 

Για 5η συνεχή χρονιά η POLYTECH συμμετέχει και στηρίζει ενεργά το “Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ)” στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2019 στη Λάρισα.

Περισσότερα για την Polytech, μια καινοτόμο τοπική επιχείρηση με έντονα εξαγωγική δραστηριότητα, στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η εταιρεία:

“Η εκπαίδευση είναι πυλώνας της κοινωνίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της εργασίας.

Την υπηρετούμε με σεβασμό, ακεραιότητα και κοινωνική υπευθυνότητα για να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Αλβανία, Ρωσία, Αφρική, Αγγλία, Γερμανία, κλπ.).

Πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, ερευνητικά κέντρα και εταιρικές ακαδημίες έχουν τις λύσεις POLYTECH ως σημείο αναφοράς, καθώς η εταιρεία και τα στελέχη μας προσαρμόζουν τις προσφερόμενες λύσεις στη γλώσσα, το σύστημα και την κουλτούρα της κάθε χώρας.

Το πολυτιμότερο κεφάλαιο της εταιρείας είναι οι άνθρωποί μας.

Στη φιλοσοφία και την πρακτική μας είναι οι συνέργειες και οι συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το παγκόσμιο περιβάλλον.

Η συνεχής έρευνα και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, δίνει στις λύσεις POLYTECH διακριτή θέση διεθνώς.

Εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, ερευνητές, επιχειρηματίες, στελέχη και πολίτες θα έχουν την ευκαιρία στο συνέδριο να γνωρίσουν άμεσα το καινοτόμο προϊόν SMART:Blox, για την εκπαίδευση σε βασικές αρχές προγραμματισμού μέσω της διαδικασίας STEAM. 

Αυτός ο νέος τεχνολογικός μικρόκοσμος διευκολύνει την εκτέλεση έξυπνων δραστηριοτήτων, πειραμάτων, κατασκευών και εφαρμογών σε όλο το διδακτικό φάσμα με διασκεδαστικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Λ.Ε.