Επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε εσχάτως για την εγκαταλελειμμένη εδώ και 15 χρόνια Waterland στους Αγίους Θεοδώρους Καλαμπάκας. Συγκεκριμένα ο Δήμος Καλαμπάκας προχωρά στη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που απλώνονται σε έκταση 80 στρεμμάτων και η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 9 χρόνια, με δικαίωµα αυτοδίκαιης ανανέωσης για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμφωνημένο συμβατικό χρόνο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.

trikalavoice.gr