"Δώστε βάρος στην οικειοθελή εκχώρηση ακινήτων στις τράπεζες από δανειολήπτες κόκκινων δανείων", είναι η άτυπη οδηγία του SSM προς τα Ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Είναι ένας τρόπος να κερδηθεί χρόνος και να χυθεί λιγότερο «αίμα» σε σχέση με τους αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, ενώ έτσι αποφεύγεται και η διαπόμπευση του δανειολήπτη.

Σύμφωνα με την πρακτική των amicable solutions, όπως ονομάζονται οι λύσεις του είδους, οι τράπεζες καλούνται να  τις εφαρμόσουν σε δάνεια με πολυετή καθυστέρηση, καταγγελμένα και ένα βήμα πριν από τον πλειστηριασμό ώστε η τράπεζα να αποκτά το ενυπόθηκο ακίνητο με τη συναίνεση του οφειλέτη. Η συμφωνία με τον οφειλέτη θα προβλέπει στη συνέχεια είτε πώληση του ακινήτου σε τρίτον είτε αγορά του από την ίδια την τράπεζα, με ισόποση μείωση της οφειλής του δανειολήπτη έως πλήρη εξάλειψη του χρέους του. 

Μόνο που τα παραπάνω, όσο καλά και αν ακούγονται, στην πράξη είναι ανεφάρμοστα, λέει στο thessaliaeconomy.gr στέλεχος του επιχειρηματικού τμήματος τράπεζας στη Θεσσαλία. Η εκχώρηση του ακινήτου προϋποθέτει την έκδοση …φορολογικής ενημερότητας από τον κάτοχό του ώστε να είναι εφικτή η μεταβίβασή του προς την τράπεζα. Όταν όμως κάποιος βρίσκεται στα πρόθυρα του πλειστηριασμού συνήθως το μόνο που δεν διαθέτει είναι η φορολογική ενημερότητα. 

Απαιτείται λοιπόν νομοθετική ρύθμιση η οποία πάντως δεν μπορεί να αποκλείει το Ελληνικό δημόσιο από το καθεστώς των οικειοθελών εκχωρήσεων ακινήτων σε ότι αφορά τους δικούς του οφειλέτες.

Σημειώνεται ότι οι καταγγελμένες απαιτήσεις στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος, στο τέλος του 2016, ανέρχονταν σε 48 δισ. ευρώ, αποτελώντας το 45% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών. 

Συνεπώς, η σημασία της οικειοθελούς παραχώρησης ενός ακινήτου ενυπόθηκου σε κόκκινο δάνειο είναι καθοριστική στην προσπάθεια συνολικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Λ. Ε. thessaliaeconomy.gr