Κατάλογο με 48 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη Θεσσαλία ή εδρεύουν αλλού αλλά διατηρούν μονάδα παραγωγής σε κάποιο θεσσαλικό νομό και κατέγραψαν αυξημένη κερδοφορία, κατήρτισε η ιστοσελίδα newtimes.gr.

Προκαλεί πάντως εντύπωση και θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της έρευνας το γεγονός ότι μεταξύ των κερδοφόρων επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται και κάποιες που προσέφυγαν στο άρθρο 106 β του πτωχευτικού κώδικα όπως είναι η ΕΑΣ Τρικάλων, η SHELMAN και άλλες.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται 21 επιχειρήσεις από την Π.Ε. Λάρισας, 17 επιχειρήσεις από την Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, 8 επιχειρήσεις από την Π.Ε.  Τρικάλων και 2 επιχειρήσεις με έδρα στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Μεταξύ των παρακάτω 48 επιχειρήσεων, που παρουσιάζονται με σειρά κατάταξης, οι 24 επιχειρήσεις αποτελούν μέλη του ΣΘΕΒ όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου.

Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις που αναφέρει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι οι εξής:

•    SOVEL S.A. 

•    ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 

•    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ ΑΕ 

•    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. Α.Ε. 

•    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

•    ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ 

•    ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ 

•    INTERCOMM FOODS A.E 

•    EXALCO ΑΕ 

•    ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε 

•    BARILLA HELLAS Α.B.E.Ε. 

•    MINERVA SA 

•    COSMOS ALUMINIUM ΑΕ 

•    ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΕ 

•    BioMar Hellenic ABEE 

•    ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΒΕΕ 

•    LITTLE ACRE MILK FARM SA 

•    ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ 

•    ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ 

•    ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΕΒΕ 

•    DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

•    ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ 

•    KNAUF AE 

•    ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

•    ΕΛΒΑΚ ΑΕ  

•    ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΒΕΕ 

•    ΡΟΥΣΑΣ ΑΕ 

•    ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΕ 

•    ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕ 

•    ΧΩΤΟΣ ΑΕ 

•    ΤΡΙΚΚΗ 

•    LARIPLAST AEBE 

•    SHM HELLAS - ΠΗΛΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε. 

•    ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΕ 

•    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ 

•    ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

•    ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ AE 

•    ΕΑΣ ΒΟΛΟΥ  

•    ΝΙΚΖΑΣ ΑΕ 

•    ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ 

•    ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤ  AE 

•    DAMAVANT SA 

•    ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΑΕ 

•    CARTONTEC S.A 

•    ΒΙΟΛAΝΤΑ ΑΕ 

•    ΣΥΡΜΑ ΑΕ 

•    ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL SA 

•    SHELMAN SA 

Ζ.Η. thessalieconomy.gr