Τρία χρόνια μετά την παραίτηση του Σπ. Βαλιώτη, από τη θέση του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας, άλλη μία παραίτηση, του μέλους της Δ.Σ. του επιστημονικού φορέα Γιώργου Χρηστάκη έρχεται να «ταράξει τα νερά» και να αναδείξει ενδοπαραταξιακές κόντρες και έριδες, που υποσκάπτουν τον θεσμικό του ρόλο. Και οι δύο παραιτήσεις έχουν μία κοινή συνισταμένη, την παράταξη της ΔΗΚΙΟ (ΝΔ), ενώ αφορμή για την παραίτηση του στελέχους της ήταν ο παραγκωνισμός του από τη θέση του προέδρου, η οποία δικαιωματικά του ανήκε, ως θεωρούσε απόρροια μιας τριμερούς παραταξιακής συμμαχίας.

Πολλά μέλη εκτιμούν ότι οι εξελίξεις του είδους και οι κομματικές εξαρτήσεις των διοικούντων υπονομεύουν τον θεσμό και θέτουν σε κίνδυνο την αυτονομία του Περιφερειακού τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας.

Γιώργος Νούλης Ελευθερία