Το πιο αποφασιστικό βήμα για την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έκαναν τους τελευταίους μήνες 34 επιχειρηματίες του ν. Λάρισας.

Μεταβαίνοντας στην ψηφιακή εποχή και δίνοντας ένα τέλος στη χαοτική γραφειοκρατία, σύστησαν εξ αποστάσεως και μόνο με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή την επιχείρησή τους… Μέσω της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ), που λειτουργεί από 23/7/2018 και της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί, δημιούργησαν μέσα σε λίγα λεπτά, 30 ΙΚΕ, 1 Ο.Ε. και 3 ΕΕ!

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, για τη σύσταση μιας επιχείρησης, χρειάζονταν 127 γραφειοκρατικές διαδικασίες, επισκέψεις σε δεκάδες υπηρεσίες και μάλιστα με συνοδεία λογιστή και δικηγόρου και απαιτείτο χρόνος περίπου 1,5 μήνα. Σήμερα, κυριολεκτικά με ένα «κλικ» στον υπολογιστή, ένα πρότυπο καταστατικού και με ηλεκτρονική διασύνδεση με τους εμπλεκόμενους φορείς, γίνεται πραγματικότητα η σύσταση μιας επιχείρησης…

Αν και για την ώρα ο αριθμός των επιχειρήσεων που συστάθηκε ηλεκτρονικά είναι σχετικά μικρός σε σχέση με το συνολικό αριθμό των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ιδρύθηκαν με το υφιστάμενο καθεστώς, μόλις 13%, ωστόσο δείχνει πως το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή έγινε.

Να σημειώσουμε πως με την χρήση της πλατφόρμας αυτής, μέσω της ιστοσελίδας της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth), η οποία τέθηκε σε λειτουργία πέρυσι τον Ιούλιο, κάθε επιχειρηματίας μπορεί από τον υπολογιστή του (από γραφείο ή το σπίτι του) να συστήσει ηλεκτρονικά την επιχείρησή του. Σε πρώτη φάση μπορούν να συσταθούν μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και σύντομα η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη και για τη σύσταση της ΑΕ. Έτσι, θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση της υπηρεσίας θα είναι, πλέον, εφικτή η εξ αποστάσεως σύσταση με πρότυπο καταστατικό για όλες τις νομικές μορφές εταιρειών.

Η καινοτομία της υπηρεσία αυτής για την οποία θυμίζουμε προσφάτως το Επιμελητήριο Λάρισας είχε κάνει ειδική εκδήλωση, όπου σημειώθηκε κοσμοσυρροή, είναι ότι αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά οι επίδοξοι επιχειρηματίες απλοποιούν τις διαδικασίες και μειώνουν το κόστος και το χρόνο σύστασης της εταιρείας τους. Ενδεικτικά ο ελάχιστος χρόνος που έχει καταγραφεί είναι 8 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα (αν και γενικά χρειάζονται περίπου 15 λεπτά) ενώ το κόστος είναι χαμηλότερο κατά 70%.

Υπενθυμίζεται ότι για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της e-ΥΜΣ (ήτοι έως 21-7-2019), η σύσταση μιας εταιρείας μέσω αυτής είναι δωρεάν, ενώ στη συνέχεια η υπηρεσία θα παρέχεται με έκπτωση 70% σε σχέση με το κόστος σύστασης μέσω συμβατικής ΥΜΣ. Συγκεκριμένα θα είναι 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 21 ευρώ για τις κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν από την έναρξη της σύστασης.

Η καινοτομία της όλης διαδικασίας βεβαίως είναι ότι η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφών, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ. και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας. Τόσο στη φυσική όσο και στην ηλεκτρονική υπηρεσία, δεν απαιτείται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας των ενδιαφερόμενων ιδρυτών.

Ενημερωτικά πάντως να σημειώσουμε πως για τη σύσταση εταιρείας μέσω της e-ΥΜΣ είναι υποχρεωτική η χρήση του πρότυπου καταστατικού, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται ανά νομική μορφή. Τα πρότυπα καταστατικά μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε αυτά συμπληρώνουν μόνο τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία τους από άλλες του ίδιου τύπου. Εάν οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) οποιουδήποτε επιμελητηρίου είτε στον συμβολαιογράφο που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης. Το καταστατικό σύστασης υπογράφεται είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet είτε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής.

Η διαδικασία της σύστασης

Η διαδικασία σύστασης ολοκληρώνεται σε 5 βήματα, τα οποία είναι τα εξής:

* 1o ΒΗΜΑ: Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e - id) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προβεί σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθεί από το σύστημα.

2ο ΒΗΜΑ: Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με κλικ είτε τη διαδρομή Συστάσεις n Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο «Ξεκινήστε τώρα μία νέα υπόθεση σύσταση εταιρείας». Στη συνέχεια, επιλέγει με κλικ το εικονίδιο «Δημιουργία φακέλου σύστασης» συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού και κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Τέλος συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία. Δεν απαιτείται μεταφόρτωση κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή pdf, word, ή άλλη μορφή.

3o ΒΗΜΑ: Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία (ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό. Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

*4o ΒΗΜΑ: Μετά την υπογραφή - αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.

* 5ο ΒΗΜΑ: Υποβολή αιτήματος σύστασης.

Σημειώνεται πάντως πως προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα δήλωσης ψευδών στοιχείων, οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας υπηρεσίες, υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των συστάσεων που έγιναν μέσω ΥΜΣ ενώ αξίζει προσοχής ότι η συμπλήρωση στοιχείων και η ανάρτηση εγγράφων στο σύστημα επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συνεπώς η ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης…

Γιώργος Νούλης Ελευθερία