Μπορεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά ξενοδοχειακών ακινήτων να βρίσκεται στο «ζενίθ» του κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ζήτηση αυτή μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα.

Αν και οι τράπεζες διαθέτουν όντως ορισμένα εξαιρετικά ακίνητα, που έχουν περάσει στην κατοχή τους μέσω της διαδικασίας διαχείρισης του τεράστιου όγκου κόκκινων δανείων, ωστόσο, όπως τονίζουν άνθρωποι με άμεση εικόνα, οι πραγματικές ευκαιρίες είναι λιγοστές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, πολλά «κόκκινα» ξενοδοχεία βρίσκονται σε χειμερινούς και όχι σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Αυτό σημαίνει ότι απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην εγχώρια αγορά και όχι στη διεθνή, με αποτέλεσμα τα προσδοκώμενα έσοδα να είναι σαφώς πιο χαμηλά, καθιστώντας έτσι πολλές από τις μονάδες αυτές μη βιώσιμες, παρότι μάλιστα η ανάπτυξη αρκετών εξ αυτών επιδοτήθηκε από προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Αλλο ένα αρνητικό στοιχείο που δεν συμβάλλει στην προσέλκυση αγοραστών, είναι και το ότι πολλά ξενοδοχεία αποτελούν μικρές μονάδες από 10 έως 60 δωμάτια.

Δήκτης