Στην εταιρεία  «Μ. Παπαντώνης – Α. Μαγγίνας Ο.Ε.» ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου  «Αποκατάσταση υποσκαφών ακρομωλίου λιμένα Βόλου» σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Η συνολική δαπάνη του έργου για την αποκατάσταση των ζημιών στο «κορδόνι» ανέρχεται στις 136.717,49€ πλέον ΦΠΑ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του είναι διάρκειας έξι μηνών.

Σημειώνεται πως το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ενώ η μελέτη για την υλοποίηση του έργου έχει εγκριθεί από τον Οκτώβριο του 2016.