Διαγωνισμό  για την εκπόνηση της μελέτης σύνδεσης Αλογόπουρου με Παλιό Τρίκερι μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, προϋπολογισμού 196.696 ευρώ, προκηρύσσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Η μελέτη αφορά στην εγκατάσταση υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης, ο οποίος θα συνδέει τη Νήσο Παλαιού Τρικερίου με το χερσαίο τμήμα του αγωγού στη θέση “Αλογόπορος”. Ο σχεδιαζόμενος υποθαλάσσιος αγωγός θα έχει μήκος 1.200 μ. περίπου.

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου έχει ήδη προβεί στην εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση του χερσαίου τμήματος του αγωγού ύδρευσης, που θα ξεκινά από τη δεξαμενή στην περιοχή «Λέκα» και καταλήγει στον “Αλογόπορο”.

O δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός δήλωσε: «Οι ανάγκες ύδρευσης του νησιού του Παλαιού Τρικερίου καλύπτονται έως σήμερα με μεταφορά νερού μέσω υδροφόρας και με ρυμουλκό που έρχεται από το Βόλο, διαδικασία η οποία πέραν των επισφαλειών που αυτή ενέχει, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή με συνολικό ετήσιο κόστος μεταφοράς και συντήρησης ύψους 100.000 ευρώ περίπου να επιβαρύνει το Δήμο μας.

Η υπό εκπόνηση μελέτη αποτελεί την αφετηρία  για την οριστική επίλυση του σημαντικότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει ανέκαθεν το Νησί Τρίκερι καθώς θα υδροδοτείται πλέον από το φράγμα “Παναγιώτικο”.

ΕΡΤ