Νέες ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προορίζονται για τη Θεσσαλία.

Η νέα διυπουργική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων που συγκροτήθηκε προ ημερών με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, ξεκινά τη δραστηριότητά της με τη δρομολόγηση τεσσάρων έργων, ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ ένα εκ των περιλαμβάνει και τη Θεσσαλία.

Αφορά επενδυτικό σχέδιο για την «Ανάπτυξη, την Κατασκευή και Λειτουργία συστάδας Φωτοβολταϊκών Σταθμών με συνολική δυναμικότητα ηλεκτρικής ισχύος 284 MW» της εταιρείας CONSORTIUM SOLAR POWER που θα χωροθετηθούν σε 12 περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. 

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 214 εκατομμύρια ευρώ.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr