Ο Δήμος Βόλου αποφάσισε τη μείωση του μισθώματος του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος ΞΕΝΙΑ Βόλου, της DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ- Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης, κατά ποσοστό 20% έως και 7-1- 2020. Το ύψος του εν λόγω μισθώματος ποσού 423.528 ευρώ ετησίως , κρίνεται υψηλό και από τα σχετικά υποβληθέντα στοιχεία αποδεικνύεται η μείωση των εισοδημάτων της αιτούσας εταιρείας, λόγω των επικρατουσών οικονομικών συνθηκών της αγοράς.

Στην σχετική αίτησή της, η εν λόγω εταιρεία ανέφερε ότι η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας και η επιδείνωση των επικρατουσών συνθηκών στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πόλεως και κυρίως στην περιοχή οδήγησαν την εν λόγω επιχείρηση σε μεγάλη μείωση των ακαθαρίστων εσόδων της αλλά και σημαντικότατη μείωση της προσμονής κερδοφόρου λειτουργίας της.

Όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα φορολογικά στοιχεία 2014-2016 και τον δημοσιευμένο ισολογισμό έτους 2016 της εταιρείας, η χρήση του έτους 2013 έκλεισε με ζημία 349.397,24 ευρώ, η χρήση του έτους 2014 έκλεισε με ζημία 297.662,06 ευρώ, η χρήση του έτους 2015 έκλεισε με ζημία 487.926,83 ευρώ, η χρήση του έτους 2016 έκλεισε με ζημία 452.988,65 ευρώ και η χρήση του έτους 2017 έκλεισε με ζημία 671.522.53 ευρώ .

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο κύκλος εργασιών μεταξύ των ετών 2013- 2017 μειώθηκε κατά μέσο όρο σε ποσοστό 15% και το καθαρό αποτέλεσμα (ζημίες) αυξήθηκε σε ποσοστό 30%.

Χ.Ψ.