Χάνει έδαφος αλλά αντέχει ο Όμιλος ΙΑΣΩ, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπως μαρτυρούν τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 3,52 εκατομμύρια ευρώ, υποχωρώντας κατά 26,47% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων), περιορίστηκαν κατά 33,2% στα 9,13 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, μετά από rebate και claw back, συρρικνώθηκε οριακά κατά 5,45% και ανήλθε στα 46,49 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την ανάλυση του Ομίλου, μάλιστα, η επίδραση της Covid-19 στον συνολικό τζίρο, κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου, εν μέρει αντισταθμίστηκε στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου.

Στο μεταξύ, όπως διαβεβαίωσε ο Όμιλος, οι επαρκείς λειτουργικές ταμειακές ροές επέτρεψαν την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμματισμένων επενδύσεων, ύψους 3,25 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 45,5 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 26,02 εκατ. ευρώ.

«Το ΙΑΣΩ διαθέτει επαρκή ρευστότητα ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που δημιουργεί η κρίση, τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, ακόμα και στην περίπτωση επιβολής νέου lockdown, ενώ παράλληλα έχει εξασφαλίσει νέα έγκριση για γραμμή κίνησης κεφαλαίου» κατέληξε ο Όμιλος.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr