Το γεγονός ότι η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την καινοτομία και την έρευνα είναι πολύ σημαντική και δημιουργεί εργαλεία ανάπτυξης που μπορούν να αξιοποιήσουν η Περιφέρεια, επιχειρήσεις και φορείς, επισημάνθηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση σειράς ημερίδων, που προγραμματίστηκαν να γίνουν στο Βόλο, μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, που είναι νέος θεσμός και δημιουργήθηκε από την Περιφέρεια μετά από διαβούλευση και επιλογή επιστημόνων – ερευνητών.

Ο αναπληρωτής πρύτανης έρευνας και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ζήσης Μαμούρης

Ο Ζήσης Μαμούρης αναπληρωτής πρύτανης Έρευνας του Π.Θ. και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας δήλωσε ότι το συμβούλιο έχει σκοπό να ενισχύσει την καινοτομία και την έρευνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσα από δράσεις υποστήριξης και από συμβουλευτικές δράσεις, με ζητούμενο την κινητοποίηση ερευνητών, επιχειρήσεων και φορέων, για να μπορέσει η Περιφέρεια να αποκτήσει ένα στίγμα καινοτομίας στον εθνικό και στον διεθνή χώρο, αλλά και να μπορέσει να κινητοποιήσει τις παραγωγικές και ακαδημαϊκές δυνάμεις, ώστε να στηριχτεί η παραγωγή στη Θεσσαλία.

Το συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας αποτελείται από 11 μέλη, οι έξι ακαδημαϊκοί και ερευνητές και πέντε εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας.

Σημαντικό ρόλο η Περιφέρεια

Σύμφωνα με τον κ. Μαμούρη, τα ιδρύματα της Θεσσαλίας βρίσκονται σε μια καμπή της ερευνητικής τους δραστηριότητας, ενώ υπάρχει μια τάση αύξηση ερευνητικών προγραμμάτων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα.

Όπως είπε, αναμένεται στα επόμενα 2-3 χρόνια, ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο επιχειρηματικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό γίγνεσθαι της χώρας.

Την τελευταία πενταετία, έχουν εξασφαλιστεί ερευνητικά προγράμματα ύψους 45 εκ. € από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ 12 εκ. € αντλήθηκαν από το μεγάλο πρόγραμμα «Ερευνώ, δημιουργώ, καινοτομώ», που είναι αφορμή για την ημερίδα που έγινε. Οι προτάσεις έχουν εγκριθεί, βρίσκονται στη φάση ένταξης και θ’ αρχίσουν να εισρέουν στο Πανεπιστήμιο από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, δήλωσε ο πρόεδρος του Π.Σ. Έρευνας και Καινοτομίας.

Ο αναπληρωτής πρύτανης εκτίμησε ότι πολλές από τις δράσεις θα καταλήξουν σε καινοτόμες εφευρέσεις και βοήθειες προς τις εταιρίες και της επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και της Ελλάδας.

Ο κ. Μαμούρης επισήμανε ότι το Πανεπιστήμιο έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια την Περιφέρεια, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας ερευνητών και υποστηρικτικού προσωπικού για τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα και τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες, έχει βοηθήσει πολύ τον παραγωγικό ιστό με προμήθειες διαφόρων υλικών για τον ακαδημαϊκό και συνεδριακό τουρισμό και θα συνεχίσει να παράγει ένα έργο που ουσιαστικά θα βοηθήσει περαιτέρω στην ανάπτυξη της Περιφέρειας.