Μπορεί να ευθύνεται η επί χρόνια ενασχόλησή του µε την κωπηλασία, µπορεί να φταίει κι αυτό που λέµε… ηπειρώτικο κεφάλι, µέχρι τώρα, πάντως, ο Ανδρέας ∆ηµητρίου δείχνει να το πάει καλά

∆εύτερη γενιά πτηνοτρόφος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού «Η ΠΙΝ∆ΟΣ», επέλεξε, µετά τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη, να ασχοληθεί µε την πτηνοτροφική µονάδα των γονιών του στα Ραβένια του ∆ήµου ∆ωδώνης, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξει πλούσια συλλογική δράση και φυσικά να εµπλακεί ενεργά στη διοίκηση του συνεταιρισµού. 

Σίγουρα δεν είναι αυτός που έφτιαξε τον συνεταιρισµό, τη µεγαλύτερη ίσως πτηνοτροφική επιχείρηση στα Βαλκάνια, µε ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 200 εκατοµµύρια ευρώ. Συνέβαλε, ωστόσο, αποφασιστικά στον επαναπροσδιορισµό της πορείας του, στην αυστηρή λειτουργία του µε ξεκάθαρα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, στην απεµπλοκή του από τους κοµµατικούς εναγκαλισµούς, αλλά και στην απελευθέρωσή του από το λεγόµενο παραγοντιλίκι. Σε κάθε περίπτωση, κρατάει τιµόνι.

Συµµετέχει σε όλες τις διεργασίες του συνεταιριστικού χώρου, λέει ευθαρσώς την άποψή του, δεν γίνεται όµως ουρά κανενός και βάζει πάνω απ’ όλα το συµφέρον της οργάνωσης, την οποία και υπηρετεί.

Κανείς δεν ξέρει αν ο ∆ηµητρίου είναι µε τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ ή µε τον ΣΑΣΟΕΕ ή µάλλον και οι δύο πλευρές έχουν µείνει µε την εντύπωση πως είναι µαζί τους και φυσικά τον διεκδικούν, όπως οι επτά πόλεις που διεκδικούν την καταγωγή του Οµήρου.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Ανδρέας ∆ηµητρίου αποτελεί κεφάλαιο για το συνεταιριστικό κίνηµα και δεν θα πρέπει να καεί σε επιπόλαιες και ατελέσφορες πρωτοβουλίες, χωρίς συλλογικό βάθος. Άλλωστε το γεγονός ότι το περασµένο φθινόπωρο για τη δεύτερη θητεία στη θέση του προέδρου του πτηνοτροφικού συνεταιρισµού εξελέγη οµόφωνα κάτι δείχνει. Οι Ηπειρώτες τον διεκδικούν ως θεµατοφύλακα της οργάνωσης που κρατάει ψηλά τη σηµαία του συνεργατισµού, αρνούµενοι να τον εµπλέξουν πιο ενεργά µε τις υποθέσεις του κέντρου ή ακόµα χειρότερα να τον «ανταλλάξουν» µε µια θέση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άλλωστε και ο ίδιος ξέρει πως εκεί θα χαθεί.    

Τη δράση του δείχνουν να εκτιµούν και στον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, στη διοίκηση του οποίου επανεξελέγη για τρίτη συνεχόµενη θητεία και µε οµόφωνη απόφαση στη θέση του αντιπροέδρου για δεύτερη συνεχή φορά, ως αναγνώριση της θετικής του παρουσίας και παρέµβασης τα προηγούµενα χρόνια. 

Βιογραφικό

Ο Ανδρέας ∆ηµητρίου, πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιωαννίνων από το 2012, γεννήθηκε στα Ραβένια του ∆ήµου ∆ωδώνης Ιωαννίνων το έτος 1972. Από οικογένεια αγροτών και πτηνοτρόφων, ο ίδιος είναι πτυχιούχος ΑΕΙ Θεσσαλονίκης. Ήταν µέλος του Α.Π.Σ.Ι.-Η Πίνδος από το 1996, αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, µέλος της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Κρέατος, της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανωµένων Πτηνοτρόφων – Παραγωγών, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ιωαννίνων. Είναι παντρεµένος µε την Παναγιώτα Μπουκουβάλα και έχει τέσσερα παιδιά.

Agrenda (Γιάννης Πανάγος)