Περίοπτη θέση στο πόρισμα της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte έχει, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην συνεταιριστικής αλλαντοβιομηχανίας ΕΛΒΙΚ στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, η οποία πουλήθηκε στη Creta Farms των αδερφών Δομαζάκη, έγινε "Φάρμα Θεσσαλίας” και σήμερα φιλοξενεί φωτοβολταϊκά Γερμανικής εταιρείας.

Tο πόρισμα των ελεγκτών εντοπίζει εκροές από τα ταμεία της Creta Farms προς λογαριασμούς των Μάνου και Κώστα Δομαζάκη, υπερτιμολογήσεις τεχνικών έργων και μελετών και παράτυπες συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες. Σύμφωνα με εκτεταμένη σύνοψη του πορίσματος η Deloitte εντόπισε δώδεκα εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένες οντότητες, χωρίς όμως να γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης, καθώς και τρεις ακόμα εταιρείες που τηρούν μετοχικές μερίδες στην Creta Farms και συνδέονται με τους Μάνο και Κώστα Δομαζάκη.

Σε ότι αφορά την θυγατρική εταιρεία των Τρικάλων η Deloitte αναφέρεται εκτενώς στην υπόθεση των 16 σιλό της «Φάρμα Θεσσαλίας» που αγόρασε η Creta Farms το 2012 έναντι 142.000 ευρώ, για να τα πουλήσει τις ίδιες μέρες στην «Τέτωρος ΑΕ» και τη «Μεταλλουργική Κρήτης» έναντι 372.000 ευρώ, ενώ εκείνες με τη σειρά τους εντός του ίδιου μήνα πούλησαν τα 16 σιλό στην «Ευρωκρέτα» έναντι 375.750 ευρώ. 

Λίγες μέρες αργότερα, τα σιλό καταστράφηκαν από τρίτη εταιρεία που διενεργεί αποξηλώσεις ακινήτων. Μάλιστα, η σύμβαση για την καταστροφή των σιλό υπογράφηκε μεταξύ της τρίτης εταιρείας και της «Φάρμα Θεσσαλίας». 

Όπως σχολιάζει η Deloitte, η Creta Farms είναι ταυτόχρονα ο χρηματοδότης αλλά και ο τελικός αποδέκτης αυτών των χρημάτων, «γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο οι εν λόγω συναλλαγές είναι πραγματικές».-

Ζήσης Ηρειώτης thessaliaeconomy.gr