Έργα ύψους 18,1 εκατ. ευρώ υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για τον νομό που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.». Ο πρόεδρος της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε» Λευτέρης Φουρκιώτης σε δήλωσή του τόνισε ότι:

«Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των επενδυτών ιδιωτικού χαρακτήρα και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση 74 προτάσεις, οι οποίες αιτούνται δημόσια δαπάνη 9,9 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό υπερκαλύπτει κατά 244% την προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη, που ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ. Επόμενος στόχος είναι να εξευρεθούν επιπλέον πόροι για να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις, που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τη στρατηγική του προγράμματος LEADER/CLLD Νομού Λάρισας. Είμαστε δίπλα στους επενδυτές, συνοδοιπόροι στις επενδυτικές τους σκέψεις, και τους ενθαρρύνουμε για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δίνουν αναπτυξιακή πνοή στον τόπο».

Συγκεκριμένα ανά κατηγορία:

* Στη μεταποίηση αγροτικής παραγωγής (19.2.3.1 και 19.2.2.2), υποβλήθηκαν 34 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 5,4 εκατ. ευρώ.

* Στην ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (19.2.2.3 και 19.2.3.3), υποβλήθηκαν 24 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3,2 εκατ. ευρώ.

* Στην ενίσχυση των μικρών βιοτεχνιών (19.2.2.4 και 19.2.3.4), υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 0,4 εκατ. ευρώ.

* Στην ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (19.2.2.5 και 19.2.3.5), υποβλήθηκαν 9 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 0,7 εκατ. ευρώ.

Χ.Ψ.