Στο τελικό στάδιο εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση της σημαντικής επένδυσης στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας μπαίνει η εταιρεία Σαρατόγκα, ενώ από σήμερα κιόλας ξεκινάει η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας τόσο στον διοικητικό όσο και στον τεχνικό τομέα.

Όπως τόνισε μιλώντας στην εφημερίδα «Μαγνησία» ο νομικός σύμβουλος της εταιρίας Μιχάλης Βασιλικός, υπάρχει η εκτίμηση ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η όλη γραφειοκρατική διαδικασία και αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα δοθεί η τελική έγκριση του έργου, καθώς έχουν ήδη δοθεί οι επιμέρους εγκρίσεις» κάτι που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας.

Από το περασμένο Ιούλιο μάλιστα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες διαμόρφωσης της ιδιόκτητης έκτασης στο Στόμιο Αμαλιάπολης προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του χερσαίου τμήματος του έργου που περιλαμβάνει λιμενικές εγκαταστάσεις, λατομείο μαρμάρων και βιολογικό ελαιουργείο. Ενώ μόλις δοθεί η τελική έγκριση θα ξεκινήσει και η κατασκευή του θαλάσσιου τμήματος του έργου στην περιοχή που έχει μισθωθεί από το ελληνικό δημόσιο.

Όπως αναφέρει ο κ. Βασιλικός αναφορικά με το προσωπικό «προχωρούμε στην πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση του έργου με βασικό κριτήριο και την εντοπιότητα καθώς θέλουν να στηρίξουν την περιοχή τόσο του Αλμυρού, όσο και της Μαγνησίας γενικότερα. Δεδομένης της υψηλής ανεργίας που υπάρχει στην περιοχή, στόχος είναι να υπάρξει όφελος για τον τόπο". Σε πρώτη φάση θα προσληφθεί διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Γραμματείς για τα γραφεία της εταιρίας και εργατικό προσωπικό το οποίο θα δουλέψει στα έργα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας.

«Υπάρχει σοβαρός επενδυτής από το εξωτερικό»

Η επένδυση ύψους 400 εκ. ευρώ έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τη στιγμή που θα εγκριθούν όλες οι νόμιμες άδειες από το κράτος. Όπως λέει ο κ. Βασιλικός «υπάρχει σοβαρός επενδυτής από το εξωτερικό που θα χρηματοδοτήσει το έργο, ωστόσο μέχρι την τελική έγκριση και την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών δεν πρόκειται να κάνουν καμία οικονομική συμφωνία για να ξεκινήσει η ροή της χρηματοδότησης, λόγω της προηγούμενης αρνητικής εμπειρίας που υπάρχει στο θέμα αυτό στη χώρα μας».

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η επένδυση της εταιρείας Σαρατόγκα περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Α) Λιμενικές εγκαταστάσεις και πάρκο ανθρώπινης σύνδεσης.

Β) Λατομείο Μαρμάρου και μονάδα επεξεργασίας υπολοίπων μαρμάρου.

Γ) Μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας ελαιολάδου.

Δ) «Μαρίνα στην περιοχή της Αμαλιάπολη Μαγνησίας.

Ε) Οικιστικές και ξενοδοχειακές υποδομές υψηλής ποιότητας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε από την εταιρία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, υπάλληλοι γραφείου και εργάτες) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Τηλ.: 2422091140-91060 Fax: 2422091050- 6956480157 και email saratogka@gmail.com) είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληρεξουσίου της εταιρίας Δικηγόρου Μιχαήλ Βασιλικού, vasilikos@gmail.com. ή του οικονομικού υπευθύνου Γραμμένου Ευμενίου, meniosgrammenos@gmail.com.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν δεν είναι δεσμευτικές για την εταιρία ,η οποία διατηρεί το δικαίωμα της να τις απορρίψει ή να τις κάνει δεκτές κατ΄ελεύθερη και απόλυτη κρίση.

Εφημερίδα Μαγνησία