Την πρόσληψη νέου επιστημονικού προσωπικού ανακοίνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. για το εργοστάσιο της ΟΛΥΜΠΟΣ στη Λάρισα.

Πρόκειται για νέες θέσεις εργασίας στο τεχνικό τμήμα και στο τμήμα παραγωγής.

Λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους δημοσιεύονται παραπλεύρως στην σχετική επιχειρηματική αγγελία της εταιρείας.

Χ.Ψ.