Πάνω από 36.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στον τομέα των κατασκευών χάθηκαν την τελευταία 8ετία (2009-2017), ενώ η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε κατά 50%.

Αυτό επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια ημερίδας στην οποία συμμετείχαν όλοι οι Σύνδεσμοι του τεχνικού κλάδου ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ και ΣΕΓΜ, στην διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε η ίδρυση ενός νέου φορέα του ΕΣΒΥΚ, δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών Κατασκευών. 

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, Κωνσταντίνος Καλέργης το όραμα είναι να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί από την ελληνική πολιτεία, την Ε.Ε., την επιχειρηματική, την επιστημονική και την ερευνητική κοινότητα ως ο φορέας ενιαίας εκπροσώπησης της ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας που αναδεικνύει και προασπίζει αποτελεσματικά τον σημαντικό ρόλο της στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. 

Όπως αναφέρθηκε Μελλοντικά, όπως σε άλλες χώρες της Ε.Ε., το ΕΣΒΥΚ θα μπορεί να αναλάβει, με σύμβαση και αμοιβή, την ανάπτυξη

ή/και την άσκηση δραστηριοτήτων που ήδη πραγματοποιούν ή επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς και σχετίζονται με την κατασκευαστική βιομηχανία, όπως τα επαγγελματικά μητρώα επιχειρήσεων, το Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών

Έργων & Μελετών, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, η κατάρτιση και πιστοποίηση στελεχών, η έκδοση πρότυπων συγγραφών υποχρεώσεων, η συγκέντρωση και επεξεργασία ιστορικών στοιχείων, κ.ά.

Κατάρρευση του κλάδου

Με μελανά χρώματα περιέγραψαν οι συμμετέχοντες στην ημερίδα τα όσα διαδραματίζονται στον κλάδο τα τελευταία χρόνια. 

Ειδικότερα την περίοδο 2009-2018 η πτώση της προστιθέμενης αξίας από τις κατασκευές έφθασε το 61%, οι επενδύσεις στην κατασκευαστική βιομηχανία μειώθηκαν από 33,6 δις σε 9,0 δις, ενώ παρατηρείται κενό υποδομών, αλλά και τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, επέκτασης και συντήρησής τους.

Μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται και στον τομέα των μελετών, αφού όπως τονίστηκε δεν συντάσσονται μελέτες τα τελευταία χρόνια ενώ οι λίγες μελέτες που ανατίθενται, ανατίθενται με εκπτώσεις 80-90%. 

Ιδιαίτερα αναφορά έγινε και στις μεγάλες εκπτώσεις που δίνονται στα έργα και αναμένεται να οδηγήσουν σε λουκέτο και άλλες εταιρείες του κλάδου, εν΄ψώ εκτενή αναφορά έγινε και στο τραπεζικό σύστημα της χώρας όπου ο περιορισμός των χρηματοδοτικών πόρων και η σημαντική επιβάρυνση του χρηματοδοτικού κόστους (επιτόκια, προμήθειες) και η μεταβλητότητα των διεθνών αγορών συνέβαλαν στην κατάρρευση του άμεσου μεριδίου των κατασκευών στο ΑΕΠ από 6,5% το 2008 σε 2,1% το 2017, ενώ εάν ληφθεί υπόψη και η μείωση του ΑΕΠ στην ίδια περίοδο η μείωση ξεπερνά το 80%.

Eλένη Μπότα bankingnews.gr