Πυρετώδεις διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη µεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να µπει σε τροχιά υλοποίησης το βόρειο τµήµα του αυτοκινητόδροµου Ε65 - από τα Τρίκαλα µέχρι τη σύνδεση µε την Εγνατία Οδό. 

Σήμερα ∆ευτέρα και αύριο Τρίτη στέλεχος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Οικονοµικών αναµένεται να βρεθεί στις Βρυξέλλες προκειµένου να συναντηθεί µε στελέχη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Κοµισιόν (DG Comp) µε αντικείµενο το συγκεκριµένο έργο. Στόχος της κυβέρνησης είναι να κατατεθεί µέσα στον µήνα ο σχετικός φάκελος για να εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Για την κατασκευή του έργου, κόστους 400 εκατ. ευρώ, η χρηµατοδότηση προβλέπεται να εξασφαλιστεί µε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και πιθανόν εν µέρει από το ΕΣΠΑ. Στόχος είναι το σύνολο του έργου να ολοκληρωθεί µέχρι το 2022 και ο Ε65 να λειτουργεί από τη Λαµία µέχρι τα Γρεβενά. 

Μ.Ρ.